Del: - -

Smitterisiko

Dette afsnit indeholder baggrundsoplysninger om, hvor stor risikoen er for at bliver smittet med forskellige sygdomme efter stikuheld og hvor hyppige stikuheld er inden for forskellige faggrupper.

Herunder kan du læse mere om:

Smitterisiko

Stikuheld medfører en risiko for smitte med hiv, hepatitis B og hepatitis C. Risikoen er alvorlig, men ikke så stor som de fleste antager.

Hyppighed

Her kan du læse om, hvor hyppigt stikuheld forekommer hos forskellige faggrupper.


Senest revideret den 29. maj 2024