Del: - -

Hepatitis B vaccination

Vaccination kan effektivt forebygge smitte med hepatitis B, både før og efter eksposition. Vaccinen danner beskyttende antistoffer hos mere end 90 %. Normalt anbefales ikke løbende kontrol af antistofniveauet.

Hos personer med vedvarende risiko for eksposition for blod kan man dog med fordel undersøge dannelsen af antistoffer dvs. anti-HBs 1-2 måneder efter endt vaccination. Har personen et normalt immunforsvar og er anti-HBs ≥ 10 IU/l anses beskyttelsen for livslang også selvom antistof niveauet senere falder. Ved lavere eller manglende respons konfereres med infektionsmediciner. Vaccinationen gives intramuskulært i m. deltoideus . Alvorlige bivirkninger er sjældne, og skyldes oftest allergi for indholdsstoffet. En del får lokal ømhed og nogle får kortvarig temperaturforhøjelse og influenzalignende symptomer.

Hepatitis B vaccination efter uheld med mulig udsættelser for smitte 

I tilfælde af mulig udsættelser for hepatitis B skal vaccination påbegyndes indenfor 48 timer, herefter er effekten usikker. Før vaccination tages HBsAg og anti-HBS. Der vaccineres iht. skema i følgende link: Vaccinationsstrategi

Gravide

Gravide og ammende, der udsættes for HBsAg- eller HBeAg-positivt blod vaccineres efter samme retningslinier. Hvis personen, der har været udsat for uheldet er i gang med en vaccinationsserie skal den blot fuldføres som planlagt uden ekstra vaccinationer.

Hepatitis B vaccination forud for eksposition

Sundhedsstyrelsen anbefaler at ansatte, herunder studerende, i sundhedsvæsenet med væsentlig risiko for smitteoverførsel og stiklæsioner tilbydes rutinemæssig vaccination [2]. Man skal i alt give 3 vaccinationer: Dag 0 og efter 1 og 6 måneder. Antistofniveau kan kontrolleres 1-2 mdr. efter endt vaccinationserie. Er personen immunkompetent og er anti-HBs ≥ 10 IU/l regnes beskyttelsen for at være livslang.

Undersøgelser har vist at kun ca. en tredjedel af danske læger og ca. halvdelen af danske kirurger er vaccineret mod hepatitis B. [87] 

I en spørgeskemaundersøgelse blandt sundhedspersonale på Odense Universitetshospital var kun 23% af 960 vaccineret [41]. Blandt sundhedspersonale i Odensen undersøgt i forbindelse med et uheld havde 31,3 % beskyttende antistoffer mod hepatitis B på uheldstidspunktet (ref*).

En undersøgelse på Glostrup hospital har vist at kun 27 % af personer med stikuheld gennemførte at få taget blodprøver efter 6 måneder og at en stor del enten ikke tager imod tilbud om hepatitis B vaccination eller ikke fuldfører vaccinationsserien. [40]


Senest revideret den 24. april 2020