Del: - -

Når skaden er sket

Er uheldet ude, bør man først rense og desinficere læsionen og herefter søge læge, som skal vurdere smitterisikoen og tage stilling til den videre behandling.

Smitte med hepatitis B kan forebygges effektivt med vaccination, også efter at uheldet er sket. Undersøgelser tyder på, at man kan nedsætte risikoen for smitte efter udsættelse for hiv-virus betydeligt ved at give forebyggende behandling med samme medicin som benyttes til hiv-smittede. Behandlingen kaldes også PEP, post ekspositions profylakse. Behandlingen skal sætte i gang hurtigst muligt - helst indenfor 1-2 timer.

Indhold:

Generelle forholdsregler
1. Vask og desinficer læsionen. 2. Søg straks derefter læge - typisk på skadestue eller medicinsk ambulatorium. 3. Anmeld skaden til arbejdsmiljørepræsentanten. 4. Undersøg eventuelt patienten for hiv og hepatitis.

Hepatitis B vaccination
Vaccine mod hepatitis B forebygger effektivt, og der er få bivirkninger.

Postekspositionsprofylakse (PEP)
Sundhedsstyrelsen anbefaler, at PEP tilbydes til alle som bliver udsat for hiv-inficeret blod eller andet hiv-inficeret materiale i forbindelse med stik- og snitlæsioner eller på åbne sår og rifter eller i øjnene.


Senest revideret den 29. maj 2024