Del: - -

Undervisning og oplysning

Fælles introduktionskursus for nyansatte

Her vil der ofte være forskellige personalegrupper repræsenteret. Undervisningen bør derfor være af generel karakter og som minimum omfatte en gennemgang af de lokale forholdsregler i forbindelse med uheld. Undervisning kan også ske via interaktiv e-learning. Under links og litteratur kan man finde eksempler på interaktiv e-learning.

Nyansatte og studerende i afdelingen

Her kan undervises generelt om stikuheld, men det vil også være en oplagt mulighed for at gennemgå særlige risikofyldte procedure i afdelingen, specielle instrumenter m.m.

Løbende undervisning, information og diskussion

Det er vigtig med jævne mellemrum at genopfriske viden hos personalet og sætte fokus på problemet. Udover generel undervisning kan I sætte fokus på bestemte emner, for eksempel arbejdsrutiner, der har givet anledning til stikuheld. Det er også en god idé løbende at orientere om hospitalets eller afdelingens uheldsstatistik. Hvis I kører særlige projekter, er det vigtigt løbende at holde personalet orienteret om forløbet og resultaterne, så alle kan se, hvad der kommer ud af anstrengelserne.
Se Stikboksens PowerPoints til undervisning. 

Plakater med korte budskaber

I kan sætte fokus på problemet ved at hænge små plakater eller posters med centrale, korte budskaber om problemet op rundt om på operationsgange, i skyllerum m.m.  Plakaterne kan også indeholde årets eller kvartalets stikstatistik for hospitalet eller jeres egen afdeling.
Se Stikboksens plakater  

Skriftlige procedurevejledninger og foldere

Hospitalet skal have en procedurevejledning for håndtering af stikuheld og anden eksposition for blod. Udover dette kan man evt. som supplement anvende en folder om forebyggelse og håndtering af uheldene.
Se Stikboksens informationsfolder


Senest revideret den 29. maj 2024