Vejledning: Gode råd til indsats og proces på hospitaler

Gode råd til de arbejdsmiljøprofessionelle med forslag til jeres systematiske arbejde med forebyggelse af fald- og snubleulykker.

I kan medvirke til at sætte rammen for indsatsen. Det kan være en god idé at gøre indsatsen tidsbegrænset. Med mange relevante arbejdsmiljøforhold at tage fat på kan det være bedre at fokusere på få emner i en periode frem for at have mange bolde i luften samtidig. Nogle hospitaler har succes med at udpege faldulykker som særligt indsatsområde fx for et år eller at have fokus på faldulykker et kvartal om året i en periode på 3 år.

Fakta om materialet

Type: Inspirationsmateriale

Arbejdspladstype: Sygehus

Emne: Ulykker

Sidetal: 2

Udgiver: BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration

Udgivelsesår: 2016

Opdateret dato: 2017

Forfatter: TeamArbejdsliv

Ansvarlig: Rasmus Monnerup Jensen