Adfærdsregler på trapperne skal forebygge faldulykker

På Ældrecentret Enghaven i Skjern har man oplevet flere alvorlige faldulykker på trapperne. En systematisk indsats har skabt opmærksomhed om risikoen og ændret kulturen i hverdagen.

"Vi oplevede, at en elev faldt ned ad trappen i den ældre del af centret og slog hovedet og brækkede kravebenet. Det kostede hende flere måneders sygemelding", forklarer arbejdsmiljørepræsentant Lise-Lotte Løvendorf fra Ældrecentret Enghaven i Skjern.

"Hvad der helt præcist skete, har vi ikke helt kunnet rekonstruere, men ulykken betød, at Arbejdstilsynet kom på besøg og gav os et påbud om at ændre belægningen på trappen. Samtidig tog vi det op på personalemøder og understregede, hvor vigtigt det er at være opmærksom på trapperne", fortsætter hun.


Arbejdsmiljørepræsentant Lise-Lotte Løvendorf ved den gamle trappe, som kostede en elev en lang sygemelding. Trappen har fået ny belægning, men den lever stadig ikke op til moderne standard.

Endnu en ulykke på trappen

Alligevel skete der kort tid efter endnu en ulykke, siger enhedsleder Johanne Nielsen:

"Denne gang skete det på en anden trappe og under helt andre omstændigheder. Heldigvis slap den pågældende med en enkelt sygedag, men det fik virkelig vores øjne op for, at vi var nødt til at have et meget større fokus på risikoen for fald på trapperne".

Adfærdsregler på trapperne

Det fik Enghaven til at tage mere systematisk fat i forebyggelsen. Der blev sat advarselsskilte op ved alle trapper, og der blev indført en række adfærdsregler for de ca. 50 medarbejdere på centret:

  • Hold altid i gelænderet, når du går på trappen.
  • Tag elevatoren, hvis du har noget i hænderne.
  • Brug ikke telefonen på trapperne.
  • Hold altid lyset tændt på trapperne.

Sluk aldrig lyset

"Det sidste er noget, vi har indført generelt på trapper, gange og fællesarealer på hele centret", forklarer Lise-Lotte Løvendorf.

"Dæmpet belysning sparer energi og er også mere hyggeligt. Men det øger risikoen for at falde. For et par år siden var der fx en aftenvagt, som faldt og forstuvede foden på en mørk gang, hvor der lige var vasket gulv. Hvis lyset havde været tændt, ville hun have set, at gulvet var vådt og glat".

Fast fokus på arbejdsmiljøet

Arbejdsmiljøet er fast punkt på alle personalemøder, og risikoen for at falde og snuble er et tilbagevendende tema. Også på teammøder er arbejdsmiljøet et fast punkt, med afsæt i den APV som er lavet for hver beboers eget rum.

"Vi gør meget ud af at lave APV og få indrettet beboernes rum helt fra de flytter ind. De fleste beboere og pårørende kan godt forstå, at arbejdsmiljøet er vigtigt. Specielt fordi det, som er godt for personalet, jo også er med til at mindste risikoen for, at beboerne selv falder", forklarer Lise-Lotte Løvendorf.

Det virker!

Enhedsleder Johanne Nielsen oplever, at indsatsen virker. Det skyldes en systematisk indsats på centret selv, men også en god opbakning fra Ringkøbing-Skjern Kommune, som har et meget stort fokus på arbejdsmiljøet. Kommunens interne arbejdsmiljøkonsulenter har bl.a. introduceret kampagnematerialet 'Fald ikke på halen...' for alle arbejdsmiljøgrupperne.

"Vi har fået en stærke sikkerhedskultur, hvor medarbejderne er opmærksomme på risici og griber ind over for fx en løs ledning eller noget, som står og roder. Ofte løses problemet med det samme, uden at involvere arbejdsmiljøgruppen".

"Det handler om hele tiden at holde gryden i kog og skabe opmærksomhed. Vi skal hele tiden minde os selv og hinanden om, at vi skal passe på os selv og holde fast i de gode vaner", siger hun.


Senest revideret den 20. marts 2020