Magasin - Vi gjorde OGSÅ noget ved volden

BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø og Vold som Udtryksform inviterede i 2012 en række døgntilbud og arbejdspladser til at indgå i et målrettet samarbejde om at forebygge vold på arbejdspladserne.

Deltagelsen i udviklingsarbejdet har givet flere resultater. Arbejdspladserne har både nedbragt konfliktniveauet og forekomsten af vold. Og de har fået ny vind i sejlene og ny energi til at fortsætte det gode forebyggende arbejde. 

I magasinet fortæller fem døgntilbud for børn og unge samt tre hospitalsafdelinger om erfaringerne og resultaterne af deres engagement i udviklingsarbejdet.

Hent materialet


Udover magasinet har fire døgntilbud formidlet deres erfaringer fra arbejdet med at forebygge vold i to små film. 

Se filmene på www.voldsomudtryksform.dk eller www.etsundtarbejdsliv.dk/vold

På etsundtarbejdsliv.dk/vold findes værktøjer, tjeklister, powerpoints med videre, som kan bruges i det voldsforebyggende arbejde. 

Yderligere eksemplarer af magasinet kan rekvireres via henvendelse til projektleder i Arbejdsmiljøsekretariatet Lise Keller, lke@bfa.dk

Fakta om materialet

Type: Inspirationsmateriale

Arbejdspladstype: Social og Sundhed

Emne: Vold og trusler

Målgruppe: Ledere og arbejdsmiljøgruppe

Sidetal: 24

Udgiver: Vold som Udtryksform og Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed

Udgivelsesår: 2013

Forfatter: De 12 arbejdspladser, SUS og BAR SoSu

Ansvarlig: Lise Keller