Guide om beredskab

Beredskabsplan for voldsomme episoder

Et beredskab er en systematisk plan for, hvordan I på arbejdspladsen/afdelingen handler ved voldsomme episoder og samler op på det efterfølgende. Den skal beskrive hvem, der gør hvad, hvis en medarbejder eller leder bliver udsat for trusler eller vold. Planen skal være kendt af alle medarbejdere – også vikarer, studerende og nye ansatte.

BFA har udarbejdet denne skabelon, som er et forslag til det en beredskabsplan skal indeholde.

Den er også udarbejdet i word, så I selv kan tage punkter ud, der ikke er relevante for Jer eller tilføje nye. Hent skabelonen her

Fakta om materialet

Type: Guide

Emne: Vold og trusler

Målgruppe: Alle medarbejdere

Sidetal: 1

Udgiver: BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration

Udgivelsesår: 2019

Ansvarlig: Lise Keller