Er I udfordret af trusler og vold

’Er I udfordret af trusler og vold?’ sætter fokus på identifikation, forebyggelse og håndtering og er målrettet arbejdsmiljøgruppen på specialskoler samt skoler og uddannelsesinstitutioner.

Publikationen giver inspiration og faglig input til, hvordan I kan forebygge volden og dens skadevirkninger. Målet er at bidrage til skolens udvikling og at kvalificere det voldsforebyggende arbejde – til gavn for medarbejdere, ledere, elever og studerende.

Fakta om materialet

Arbejdspladstype: Undervisning

Målgruppe: Arbejdsmiljøgruppen

Sidetal: 8

Udgiver: BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration

Udgivelsesår: 2014 (2. udgave)

Opdateret dato: 2020

Forfatter: Bjarne Møller

Ansvarlig: Lise Keller