Del: - -

Få viden og sæt gang i dialogen

Digital chikane er et arbejdsmiljøproblem. Derfor skal I håndtere og forebygge det på jeres arbejdsplads. Under hvert af emnerne her kan I finde viden samt tilhørende faktakort, som I kan bruge til at sætte digital chikane på dagsordenen på jeres arbejdsplads.

Forstå digital chikane

Arbejdstilsynet definerer digital chikane som psykisk vold. Psykisk vold kan være trusler, der fremsættes over for ansatte, fx trusler mod den ansattes sikkerhed eller mod familie, venner eller andre nærtstående personer.

Forebyg og håndter problemet

Når der er tale om arbejdsrelateret vold i form af digital chikane, er det arbejdsfunktionen og omstændighederne på en arbejdsplads, der har motiveret en borger til at udøve vold mod den ansatte. Det er uanset om det sker i eller uden for arbejdstiden.

Viden og kompetencer

Digital chikane er et arbejdsmiljøproblem og er omfattet af arbejdsmiljøloven. Arbejdsgiveren har pligt til at håndtere og forebygge arbejdsrelateret digital chikane på linje med vold og trusler om vold.

Procedurer og politikker

Digital chikane, der kan relateres til arbejdet, kan også være en arbejdsskade, som skal anmeldes.


Senest revideret den 16. maj 2024