Del: - -

9 gode råd

Læs 9 konkrete råd til, hvad medarbejdere, ledere og arbejdsmiljøorganisation kan gøre på arbejdspladsen for at forebygge digital chikane og sikre, at I følger op, hvis den alligevel forekommer.

  1. Tal om problemet: Ved at tale åbent om digital chikane som et arbejdsmiljøproblem bliver det hele arbejdspladsens problem og ikke den enkeltes. Skab en kultur på arbejdspladsen, hvor I taler åbent om risici, nærved-hændelser og episoder med trusler, chikane og fysiske overgreb.
  2. Få en fælles forståelse: Som udgangspunkt bør der være nul-tolerance over for chikane. Men den enkelte arbejdsplads bør have egne retningslinjer for, hvad der evt. kan tolereres. Der kan være særlige forhold i fx en familieafdeling eller et psykiatrisk behandlingshjem som sætter andre grænser for, hvad man kan og skal acceptere. Det er under alle omstændigheder afgørende, at medarbejdere og ledelse er enige om, hvor grænserne går, og hvornår I skal registrere og reagere på episoder med trusler, chikane eller krænkelser.
  3. Lær at tage et skærmbillede: Et opslag på et socialt medie kan blive slettet få sekunder efter, at den er lagt op - men alligevel være spredt til hundreder af konti. Derfor skal alle vide, hvordan de tager et skærmbillede og sikrer dokumentation af krænkelsen.
  4. Diskutér brugen af digitale medier: For nogle medarbejdere kan det være nødvendigt at være på Facebook, Twitter eller Instagram. Få en fælles holdning til, hvornår I optræder på sociale medier som fagpersoner, og om I fx åbner arbejdsmail (med potentielt truende indhold) i fritiden.
  5. Fordel ansvar og opgaver: Få helt klarhed over, hvem der gør hvad i en akut situation - og vær sikre på, at alle medarbejdere kender procedurerne.
  6. Hav en fast kontaktperson: Udpeg en fast ansvarlig, som man går til, og som kender reglerne og trusselsbilledet, og som løbende følger med i, hvad der sker på arbejdspladsen og på området generelt.
  7. Dokumentér alle krænkelser: Hav klare regler for, hvordan episoder med digitale chikane bliver dokumenteret. Opret fx en særlig e-mail chikanemail@arbejdspladsnavn.dk, hvortil alle medarbejdere kan videresende mails, skærmbilleder osv. Eller indarbejd det i jeres daglige dokumentationssystem af arbejdsskader.
  8. Støtte til medarbejderen: Få klarhed over, hvilken hjælp og støtte den ramte medarbejder kan få, fx i forhold til psykisk førstehjælp, psykologhjælp, teknisk hjælp til at fjerne krænkende materiale, bisidder ved møder eller retssager osv.
  9. Brug APV og arbejdsmiljøorganisation: Den løbende indsats om forebyggelse, risikovurdering og opfølgning på digitale krænkelse bør være en del af den løbende arbejdsmiljøindsats og indgå i APV og trivselsundersøgelser. Husk at differentiere mellem mobning, fysisk chikane og digital chikane.

Senest revideret den 24. april 2020