Del: - -

Støj i storrumskontoret

Åbne kontormiljøer er blevet standarden, når det offentlige og finanssektoren bygger og indretter nye kontorer. Erfaringerne viser, at især to forhold kan give problemer i de åbne kontorer: Forstyrrelser og indeklima.

Over halvdelen af de kontoransatte oplever, at de er udsat for forstyrrende støj i mere end 1/4 af arbejdstiden. Tallet er endnu højere for skolelærere og pædagoger. Det viser tal fra 2018 fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA.

Tre guider om åbne kontorer

BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration har derfor lavet to målrettede guider, der giver bud på, hvordan man kan tackle støjproblemer i eksisterende kontorer. De er suppleret med en guide til de vigtigste overvejelser, inden man etablerer nye, åbne kontormiljøer.

Mere om støj i storrumskontorer

På Branchefællesskabets hjemmeside Indeklimaportalen kan du finde et særligt tema om støj i storrumskontorer. Her kan du bl.a. læse mere om:

  • Gode råd til at dæmpe støjen fra mennesker: Det handler både om organisation, indretning og arkitektur, om akustisk dæmpning og ikke mindst om leveregler og adfærd i storrumskontoret.
  • Indretning og inventar: Indretning med eksempelvis akustik-skærme kan bruges til at fremme vedkommende kommunikation og lukke uvedkommende støj ude.
  • Idékatalog om akustik i storrum: Lydeksperter og arbejdsmiljøkonsulenter hos rådgivervirksomheden Grontmij | Carl Bro har for Arbejdsmiljøforskningsfonden udarbejdet en rapport med forslag til nye løsninger.

Senest revideret den 01. februar 2023