Åbne kontormiljøer

Tre målrettede guider giver bud på, hvordan man kan tackle problemer i eksisterende åbne kontormiljøer.

Læs mere
Støj i dagtilbud og SFO

Hent kort introfolder til kollegerne og få 5 tips til god akustik.

Læs mere
Del: - -

Forstå dB-skalaen på 2 minutter

Lyd måles i decibel, dB, eller mere korrekt dB(A), og blandt andet Arbejdstilsynets grænseværdier for støj udtrykkes i dB(A). Få et hurtigt overblik over, hvad tallene betyder.

Det betyder decibel

  • Vi måler lyd i decibel, dB, eller mere korrekt dB(A). Det menneskelige øre har ikke samme følsomhed over for dybe toner som over for høje. Det korrigerer man for ved måling af lyd ved hjælp af et såkaldt A-filter. Derfor kaldes måleenheden for dB(A). Der findes også andre filtre, for eksempel C-filteret, som bruges ved måling af meget kraftig lyd (støjspidser).
  • Øret kan opfatte en utrolig variation af lyd - fra en knappenål der rammer gulvet til et jetfly. For at favne dette anvendes en logaritmisk/relativ dB-skala, der er bygget sådan op, at lydtrykket (eller energien i lyden) teknisk set bliver fordoblet ved en øgning på 3 dB(A).
  • Men det er ikke sådan, mennesker hører det. Der skal 8-10 dB(A) op og ned på skalaen til, før det menneskelige øre opfatter det som en fordobling eller halvering af lyden.
  • Lydtrykket har betydning for, hvad øret kan holde til. Det betyder derfor især noget, når man bliver udsat for lydstyrker på over 85 dB(A), som kan give alvorlige og varige høreskader.

Kilde: Chefrådgiver ved Niras, Kenneth Grenaa Lillelund.

Mål støjen, hvis I oplever gener

Det kræver professionelt udstyr at måle støjen præcist. Men I kan downloade gratis apps på jeres mobiltelefon til støjmåling. De giver ikke en præcis måling, men de kan give jer et fingerpeg om, hvad der støjer, og hvor det støjer mest.

Hvis I udsættes for vedvarende støj over 80 dB, skal arbejdsgiveren stille høreværn til rådighed, men mindre støj kan også være generende.

Læs mere om fakta om støj på arbejdspladsen her 

Støjniveauer i hverdagen

Hent plakaten med dB-skalaen til print i A4 her og hæng den op på din arbejdsplads. Du kan også hente plakaten i A3 format til print ved at klikke her.


Senest revideret den 7. november 2023