Støj i dagtilbud og SFO

Hent kort introfolder til kollegerne og få 5 tips til god akustik.

Læs mere
Du vil møde 400 fagfæller og derudover få:
 • Et styrket fagligt fællesskab om arbejdsmiljø.
 • 3 stærke faglige oplæg i plenum.
 • 12 workshops med solide eksperter i relevante emner.
 • 7 miniplenums ved erfarne oplægsholdere, forskere med videre. 
 • Adgang til arbejdende udstilling med hjælpemidler,
  for eksempel indenfor forflytning, akustik, indretning,
  lys, luft og bevægelse m.m.

Vi glæder os til at se jer!

Tilmeld jer her
Del: - -

Dæmp støjen gennem ændret adfærd og nye leveregler

Den pædagogiske praksis kan have stor indflydelse på støjniveauet. Det handler bl.a. om at sprede børnene, at sikre pædagogiske tilbud til alle og at gribe konsekvent ind over for støjende adfærd.

Bygningen og de akustiske forhold er vigtige. Indretningen og fordelingen af aktiviteter er vigtig. Men selvfølgelig betyder det også meget for støjen i institutionen, hvilken adfærd børn og voksne har i hverdagen.

I daginstitutionen Tumlelunden i Viborg har overvejelser omkring bevægemønstre og adfærd fx været helt grundlæggende for den måde, institutionens nybyggeri er tænkt og tilrettelagt:

"Vi har brugt rigtig meget tid på at analysere, hvordan børn, medarbejdere og forældre bevæger sig rundt - når vi skal aflevere, når vi skal spise, tisse, have tøj af og på osv", forklarer institutionens leder Birgitte Bang.

"Målet har været at skabe stor fleksibilitet i anvendelse og muligheder med så få forstyrrelser som muligt. Vi har tænkt i at skabe aktivitetssteder for hvert 4.-6. barn, spredt i hele huset så vi udnytter bygningen fuldt ud. Og vi har tilrettelagt bl.a. gardarober, kontorer og opbevaringssteder, så medarbejderne skal løbe mindst muligt rundt", siger hun.

Organisering og tilrettelæggelse

Erfaringen fra institutioner og forskningsprojekter, bl.a. Københavns Kommunes udviklingsprojekt Plads til alle, peger på en række elementer, som tilsammen kan være med til at reducere støj og forstyrrelser i dagtilbud og SFO. Det handler både om organiseringen af hverdagen og om den pædagogiske praksis.

 • Placering af funktioner og aktiviteter: Hvor er knudepunkterne, som skaber støj? Ind- og udkrydsning, mad/frugt og garderobe er ofte hektiske steder, hvor trængsel og støj er generende. Overvej om de kan spredes eller flyttes.
 • Adskil støjende og stille aktiviteter: Værksteder, musik og dans, computerspil og tumlelege støjer og skal så vidt muligt 'inddæmmes' så støjen er begrænset til bestemte rum eller steder og ikke forstyrrer andre aktiviteter.
  Læs mere om Støjdæmpende indretning
  Læs mere om Bygninger og akustik.
 • Spred børnene: Tænk i at skabe 'stationer', hvor børnene kan samles i mindre grupper uden at forstyrre de øvrige børn. Brug hele huset - ikke mindst ude-arealerne. Måske kan man i visse tilfælde også inddrage personalerum og kontorer, fx til særligt følsomme børn, som har brug for en time-out.
 • Hav selv styr på tingene: I Tumlelunden har alle personaleteams deres eget skab til fx iPads, udstyr, opladere osv., så man medarbejdere ikke selv skaber uro ved at løbe rundt og lede efter tingene.

Pædagogisk praksis

 • Skab tilbud til alle: 'Børn følger aktiviteterne' - og er der tilbud til alle, er der mindre anledning til kedsomhed og konflikter. Tag højde for børnenes forskellighed: Send de voldsomme ud og brænde krudtet af og lad de sensitive få ro, måske med en hørebøf ved computeren.
 • Grib ind over for støjende adfærd: Hav en fælles og konsekvent holdning til fx at gribe ind når børnene løber indendørs, råber og skriger, spiller musik i stilleområder eller har anden støjende adfærd. 
 • Skab enighed om 'linjen': Det kan skabe gnidninger, hvis I er uenige om, hvor meget støj man kan tolerere. 
 • Brug udearealerne: Faste udedage og fokus på relevante tilbud og aktiviteter på udearealerne spreder børnene og giver de 'vilde' børn mulighed for at brænde energien af. 
 • Tag støj med i BMV: Ved at inddrage støj i BørneMiljøVurderingen øges børnenes eget fokus på støjende adfærd og ders synspunker og evt. klager kan indgå i jeres egne overvejelser. Læs hvad børnene selv siger om støj.
 • Fordel støjbelastningen mellem jer: Nogle aktiviteter vil uundgåeligt støje (tumlerum, musikrummet, vilde lege på legepladsen) og kan fordeles, så de samme personer ikke er udsat for støj hele dagen. Vær opmærksom på, at hørelsen ændrer sig med alderen, og at mange ældre medarbejder har en lavere tolerence over for støj.
 • Tag hensyn til børnekulturer: Grupper af børn kan have ensartede (men forskellige) behov og ønsker: Stillebørn, tumlebørn, hvirvelvindsbørn, spillebørn, dansebørn, Legobørn osv. Samme barn kan godt indgå i flere grupper - men der skal være plads til alle.
 • Pas på de særligt følsomme: i SDO'en Potteskåret i Valby har man indrettet et 'hjerterum' til de særliget sensitive med ro og faste rammer, som imødekommer behov hos børn med fx autismespektrum og ADHD. Læs mere om Potteskåret her.

Senest revideret den 29. april 2021