Støj i dagtilbud og SFO

Hent kort introfolder til kollegerne og få 5 tips til god akustik.

Læs mere
Du vil møde 400 fagfæller og derudover få:
 • Et styrket fagligt fællesskab om arbejdsmiljø.
 • 3 stærke faglige oplæg i plenum.
 • 12 workshops med solide eksperter i relevante emner.
 • 7 miniplenums ved erfarne oplægsholdere, forskere med videre. 
 • Adgang til arbejdende udstilling med hjælpemidler,
  for eksempel indenfor forflytning, akustik, indretning,
  lys, luft og bevægelse m.m.

Vi glæder os til at se jer!

Tilmeld jer her
Del: - -

Støjens konsekvenser: Støj svækker børns læring og sproglige udvikling

Et højt støjniveau er belastende for de voksne, men det har endnu større konsekvenser for børnene: Støj svækker børns indlæringsevne og sproglige udvikling. Tosprogede og børn med koncentrationsvanskeligheder er dobbelt ramt.

"Der er solid forskningsmæssig dokumentation for, at et højt støjniveau er endnu mere generende for børn end for voksne", siger lektor, ph.d. Torkil Østerbye fra VIA University College, som forsker i bl.a. sammenhængen mellem støj, sprog og læring.

"Børn er dårligere til at adskille lydsignaler fra hinanden - fx én stemme blandt mange der taler - og kan ikke holde opmærksomheden på ét af dem. Det medfører, at støj svækker børns evne til at lære og at den forsinker deres sproglige udvikling", siger han.

Opfattelse og koncentration

 • Børn er væsentligt dårligere til at opfatte tale i støj:
  Børn helt op til 15 år er mere sårbare end voksne over for information masking, hvor den relevante information drukner i baggrundsstøj. Det skyldes dels at deres høreevne i hjernen ikke er fuldt udviklede, dels at de ikke har den fortrolighed med sproget som gør, at man ubevidst kan gætte sig til sammenhænge og betydning, selv om man ikke har hørt alle ordene.
 • Børn er væsentligt dårligere til at koncentrere sig i støj: 
  Forskningen tyder på, at især små børn tager alt ind, mens voksne kan sortere i lyden og adskille vigtige signaler fra baggrundsstøj. Det gælder i endnu større grad for børn, som i forvejen har koncentrationsvanskeligheder.

Pædagogiske konsekvenser

"Det får jo nogle konsekvenser for, hvordan vi bør tilrettelægge hverdagen og pædagogikken i dagtilbud, SFO og skoler", siger Torkil Østerbye.

"For det første skal vi tage støj og akustik særdeles alvorligt, fordi det direkte kan påvirke børnenes læring og sproglige udvikling. For det andet skal vi se på, hvordan vi via en pædagogisk praksis kan undgå situationer, hvor støjen bliver et problem".

"Det er fx en dårlig idé at give vigtige beskeder i garderoben, hvor støjniveauet er højt. Det kan også svække børnenes koncentration, hvis der er musik i baggrunden, når de skal koncentrere sig om en leg eller en opgave", siger han.

Mangler erfaringer med sproget

Børn har sværere ved at gætte sig til endelser, manglende ord og betydningen af det, der bliver sagt, ud fra sammenhængen - simpelthen fordi de ikke mestrer sproget så godt som voksne. Børn har et mindre ordforråd, og er dårligere til at trække på deres sproglige viden end voksne - fx forudsigelige og ikke-forudsigelige ord i talen.

"Det betyder også, at to-sprogede børn er dobbelt ramt, fordi de har ikke behersker dansk så godt. Og dansk er svært: Vi har rigtig mange vokaler, og vi udtaler vores ord utydeligt. Vi kan nok ikke ændre på udtalen af det danske sprog. Men vi kan gøre noget ved støjen!", siger Torkil Østerbye.

Læs mere


Senest revideret den 29. april 2021