Del: - -

Hvor kommer støjen fra?

Der er tre hovedkilder til støj i dagtilbud og SFO. Støjen fra mennesker er klart den vigtigste og mest forstyrrende. I daginstitutioner er det ofte puderummet og garderoben, som giver mest støj.

Tre hovedkilder til støj:

  • Støj fra mennesker: Samtaler, sang, latter, hyl og skrig - og fodtrin på gulvet.
  • Støj fra teknik og inventar:  Musikinstrumenter, spil, legetøj, stole, døre, bestik og tallerkner - og fra ventilationsanlæg, printere osv.
  • Støj udefra: Især fra trafikken og måske byggeprojekter i nærheden - men også fra fx kirkeklokker.

Støj fra mennesker forstyrrer mest

"Forskningen viser, at vi bliver mest forstyrret og generet af støjen fra andre mennesker: Højlydt snak, råben osv", siger Mai-Britt Beldam, som arbejder med konceptudvikling i i firmaet Ecophon. Hun har i en årrække arbejdet med akustik i skoler og dagtilbud.

"Andre støjkilder som møbler, klodser der hældes ud af kassen, bestik og tallerkner kan selvfølgelig også genere, men det er som regel kortvarigt og til at håndtere. Mit råd er, at man ikke bruger for meget tid og penge på dét".

Se på indretning og pædagogik

I stedet peger Mai-Britt Beldam på indretningen af rummene og pædagogikken som metoder til at påvirke den menneskelige støj: Det kan påvirke både børn og voksne til helt automatisk af dæmpe den støjende adfærd. Samtidig skal akustikken i rummene selvfølgelig være i orden. Ellers vil alle andre tiltag have begrænset effekt.

Lombard-effekten: Støj avler støj

Støj i har en tendens til at accelerere i rum med dårlig akustik, megen baggrundsstøj og i rum med mange mennesker. Man hæver automatisk stemmen, for at overdøve baggrundsstøjen - og det samme gør alle andre. Det kaldes Lombard-effekten og har været kendt og dokumenteret siden 1911.

Eksempel: En dag i daginstitutionen

Sådan ser støbelastningen ud for en pædagog i en daginstitution Aarhus målt over to arbejdsdage med en såkaldt datalogger monteret ved pædagogens øre. (Klik på billedet for stor udgave)

Puderummet og garderoben støjer mest med spidsbelastninger op over 90dB. Perioderne på stuen og udenfor er præget af moderat støj, mens pauserne på kontoret (ikke overraskende) er mest stille.

I gennemsnit er støjbelastningen 71dB på dag 1 of 76 dB på dag 2. Det er under Arbejdstiilsynets faregrænse - men der har helt givet været perioder på dagen, hvor støjen har været generende.

Kilde: Lektor, ph.d. Torkil Østerbye, VIA University College 


Senest revideret den 17. august 2020