Del: - -

Årshjulet: Skab systematik i jeres arbejdsmiljøarbejde

Med dette værktøj skal I arbejde med årshjulet. Årshjulet giver jer en systematik, som sikrer, at I fokuserer på de langsigtede perspektiver i jeres handleplan. I kan f.eks. hænge årshjulet op, så medarbejdere kan følge med i arbejdet.

Praktisk info

Brugssituation: Når I ønsker at skabe effektivitet i arbejdsmiljøarbejdet med større systematik.

Målgruppe: Arbejdsmiljøgruppen evt. tillidsrepræsentant.

Forberedelsestid: 10 min.

Arbejdstid: 40-60 min.

Sådan bruger I værktøjet:

  • Når I vil sikre en bedre systematik i arbejdsmiljøgruppens arbejde.
  • Når I vil sikre en langsigtet opmærksomhed på de indsatser, I vælger at prioritere.

Eksempler på indsatser:

  • Årlig evaluering med inddragelse af arbejdspladsen og status på APV-arbejdet.
  • Opdatering af handleplan.


Vil du arbejde med andet og mere for at komme godt i gang med arbejdsmiljøet, så se publikationen "På forkant". 

Introduktion til værktøjer

Gode anledninger til at bruge værktøjet

  • Til jer, der vil sikre, at I holder fokus på indsatsen og samtidig får fulgt systematisk op på jeres møder i arbejdsmiljøgruppen.
  • Til jer, der vil fokusere på de langsigtede perspektiver i jeres handleplan og skabe jer et overblik.

Senest revideret den 12. februar 2024