Tag hånd om arbejdsmiljøet

Særligt tre temaer er i fokus for de nationale mål for arbejdsmiljøet frem til 2030; krænkende handlinger, herunder vold og trusler, udfordringer i det ergonomiske arbejdsmiljø og ubalance mellem krav og ressourcer. BFA har flere materialer og værktøjer, som I kan bruge på arbejdspladserne til at lette jeres forebyggende arbejde med de tre temaer. Dem har vi samlet her, hvor I også kan læse om mulighederne for at samarbejde med BFA’s besøgsteam, som blandt andet kan sætte de relevante værktøjer i spil sammen med jer.