Del: - -

Forebyg vold og trusler med film

I dette værktøj skal I se en eller to film, som viser realistiske situationer fra hverdagen. Ud fra situationerne i filmene åbner værktøjer for en drøftelse om fx, hvordan man kombinerer autoritet og venlighed, og hvordan man kan udøve kollegial støtte og opbakning.

Praktisk info

Brugssituation: Når I vil inddrage medarbejdernes oplevelser af vold og trusler i arbejdet for at forebygge konflikter.

Tovholdere: Ledere, tillids- og arbejdsmiljørepræsentant, MED, SU, AMO.

Målgruppe: Medarbejdere.

Forberedelsestid: 10 min.

Arbejdstid: 1 time.

I skal:

  • Se film med realistiske situationer med vold og trusler.
  • Drøfte tanker og spørgsmål som vækkes af filmen.


Vil du arbejde med andet og mere for at forebygge vold og trusler, så se publikationen "Før vold bliver til virkelighed".

Gode anledninger til at bruge værktøjet

  • Når I vil skabe dialog i personalegruppen om konflikter med borgere.
  • På personalemøde eller en temadag om forebyggelse af konflikter, trusler og vold.
  • Når I har fået nye kolleger, og som et led i onboarding af disse.

Senest revideret den 2. oktober 2023