Håndtér følelsesmæssige krav i arbejdet

Svære følelser på arbejdspladsen kan blokere for opgaveløsningen og mindske arbejdsglæden blandt medarbejderne. Disse værktøjer hjælper jer med at forstå jeres følelser og reagere hensigtsmæssigt på dem. Dermed skaber I mere kollegial støtte og individuel trivsel. Her finder I to værktøjer, I kan arbejde på i fællesskab og to værktøjer, hvor fokus er egen refleksion. Målgruppen for disse værktøjer er arbejdsmiljøgruppen og medarbejdere.

Som arbejdsplads kan I:

  • Være en støtte for hinanden i de svære følelser på arbejdet.
  • Bytte perspektiv for at forstå andres handlinger - fx borgere, børn eller patienter.

Enkeltvis kan I:

  • Få hjælp til at handle konstruktivt, når arbejdet vækker stærke eller ubehagelige følelser.
  • Bliv bevidst om det, der skaber arbejdsglæde for dig.