Redskaber til en attraktiv arbejdsplads

Sådan kommer du igang:
Gode råd til at komme godt i gang med ledelsesredskaberne.

Overblik - de fire hovedområder:
Læs her om hvert af de fire områder og få en kort introduktion til de 4 redskaber, der hører til.

De 16 redskaber:
Se en oversigt over alle 16 redskaber. Redskaberne bidrager til forskellige dele af lederopgaven.

Del: - -

6 Anerkendende møde

Forsvinder det, der fungerer godt ved jeres arbejdsplads i brok og mindre problemer, så kan et anerkendende møde være en vej til at få øje på det, der allerede fungerer og bygge videre på det.

På en arbejdsplads er der normalt mange ting, der fungerer godt. Så i stedet for at fokusere på problemerne, kan I undersøge de forhold, som I er glade for, og som bidrager til det gode arbejde. Det anerkendende møde bruges som udgangspunkt til at få mere af det gode arbejde.

Sådan gør I

I kan bruge redskabet på et møde for en afdeling, f.eks. et personalemøde. Forløbet af mødet er beskrevet i mødematerialet. Mødet varer ca. tre timer. Der kan deltage op til 30 personer.
Alle medarbejdere samt ledelsen i en afdeling bør deltage.

Trin 1: Før mødet
Forbered, og indkald til mødet – f.eks. ved at udsende/uddele program samt information om tid og sted. Sørg så vidt muligt for ro uden afbrydelser under mødet.

Trin 2: Anerkendende møde
Lederen eller en konsulent kan lede mødet.

Hent mødemateriale - Alle deltagere skal have kopi af mødematerialet

Hent plancher - Mødelederen skal bruge de tilhørende PowerPoint plancher. Plancherne kan vises på en PC med en projekter. Eller de kan printes og omdeles.

Derudover er der brug for:

  • Fire flipoverark til hver gruppe (med fire til seks deltagere) samt to filtpenne
  • Tape til at hænge gruppe-flipover på væggen.

Trin 3: Efter mødet
Lederen eller en medarbejder samler plancher ind fra grupperne. De skrives rent, og kopi udleveres til mødedeltagerne. Plancherne danner udgangspunkt for ideer til handlingsplaner for, hvordan arbejdspladsen kan få mere af de gode oplevelser for hver medarbejder og dermed blive mere attraktiv.
Ideerne fra det anerkendende møde kan også tages op på de næste personalemøder.

Retur til De 16 redskaber


Senest revideret den 29. april 2021