Del: - -

Vi skal uddannes til et længere arbejdsliv

Vi kan bruges som mentorer for nye medarbejdere, siger fællestillidsmanden i Slagelse Kommunes Ejendomsservice, som selv er fyldt 71. Uddannelse og færre timer kan holde seniorerne længere i jobbet, men vi bør sætte ind langt tidligere end i dag, siger overlæge.

Billeder fra workshops hvor der blev udviklet ideer og delt erfaringer

Af Bille Sterll, freelancejournalist

I 2018 modtog Jens Christensen fra Ejendomsservice Dronningens fortjenstmedalje for sine 40 år i Slagelse Kommunes tjeneste. I dag, fem år efter, arbejder Jens Christensen stadig med at passe og vedligeholde kommunens ejendomme.

I mellemtiden er han fyldt 71, og godt nok er han gået ned i tid og arbejder 20 timer om ugen, men han er også fællestillidsmand og har umiddelbart ingen planer om at stoppe. Jens Christensen er den ældste i Ejendomsservice, men han har en enkelt kollega på 70 år og flere, som har rundet 50 eller 60.

Jens Christensen er udlært elektriker og peger selv på mulighederne for at udvikle sig fagligt som én af flere grunde til, at det er attraktivt for ham at blive ved.

- Jeg arbejder også som energivejleder, og som ejendomsservicetekniker har jeg med mange forskellige områder at gøre: ventilation, varme, miljø, klima, CO2. Der er ikke to dage, der er ens, siger Jens Christensen.

En anden væsentlig grund er de nye pensionsregler, som gør, at han ikke længere bliver modregnet i sin folkepension, når han arbejder. Ellers kunne han ikke leve af lønnen på nedsat tid. Som tillidsrepræsentant har Jens Christensen informeret alle sine kolleger om den nye mulighed.

Seniorerne skaber ro

Slagelse Kommunes Ejendomsservice er blandt de arbejdspladser, som deltager i BFA’s Seniorprojekt. Projektet skal give dem konkret viden og inspiration til at indrette arbejdet, så flere får lyst til at blive længere.

Ejendomsservice er for nylig blevet slået sammen med kommunens rengøring, og afdelingen har været igennem en række hårde besparelser. I løbet af få år er de gået fra 125 medarbejdere til omkring det halve, og det kan stjæle tid og opmærksomhed fra seniorernes vilkår.

Alligevel er det arbejdspladsens erklærede ønske at holde på de erfarne medarbejdere, som både er oppe i årene og arbejder fysisk hårdt. 

- Vi vil være en attraktiv arbejdsplads, som man gerne vil søge, også når man er fyldt 50 og 60. Hvad har medarbejderne brug for, og hvordan kan jeg som virksomhedsleder være med til at sikre det? Det er vi i gang med at finde ud af, fortæller Mads Ramsing Lerche, som er leder af Ejendomsservice i Slagelse.

Brug de ældre som mentorer

Ifølge Mads Ramsing Lerche kan de ældre medarbejdere noget særligt; de er med til at bære en arbejdskultur og med til at holde Ejendomsservice på rette spor.

- De kender kommunens bygninger, og de kan begå sig blandt skoleledere og pædagoger. De har erfaring, og de skaber ro og overskud. Men de hænger ikke på træerne, så jeg er glad for at holde på dem. Nogle af mine stærkeste kort er fyldt 60, lyder det Mads Ramsing Lerche.

Seniorerne ligger inde med viden og erfaring, som kan bringes bedre i spil end i dag. Jens Christensen ser for eksempel gerne, at seniorerne får en hovedrolle, når nye medarbejdere skal læres op:

- Jeg har mange bygninger, jeg kender udenad. Jeg ved, at jeg bare skal gå ned i kælderen og svinge til højre og se op – så sidder kontakten dér. Det er jo guld værd. Vi kan bruges som mentorer sammen med de unge eller nye medarbejdere. Enten kan de gå sammen med os, eller bare ringe til os, når de har brug for det, foreslår Jens Christensen.

Rød – gul – grøn

Selv om medarbejderstaben er halveret, er mange af de ældre medarbejdere blevet i Ejendomsservice. Men det er først nu, de bevidst forsøger at sætte ord på seniorindsatsen og sætter den i system. Det er BFA’s seniorprojekt første skridt på vejen til.

Leder Mads Ramsing Lerche ønsker sig et helt katalog af konkrete muligheder, de ansatte kan vælge imellem for at få opgaverne til at stå mål med kræfterne og arbejdsglæden.

Et oplagt bud er, at flere medarbejdere går ned i tid. Der kan også være arbejdsopgaver, som seniorerne kan slippe for, så de kan fortsætte, selv om knæene er slidt.

Mads Ramsing Lerche overvejer en trafiklysordning, hvor alle medarbejdere inddeler deres opgaver i rød, gul og grøn, hvor de grønne er de opgaver, de helst vil have, og de røde dem, de helst vil undgå. Måske er den enes grønne opgaver en andens røde, og hvis man bytter, kan alle måske få flere grønne og færre røde opgaver.

Urealistisk at få alle til at blive

Spørgsmålet er imidlertid også, om det er realistisk at forestille sig, at alle kan blive ved med at arbejde. Arbejdsmiljørepræsentanten for rengøringen i Slagelse Kommune tvivler på, at mange af hendes kolleger kan holde til mere:

- Jeg tror ikke, der er mange, der bliver længere end højst nødvendigt. Arbejdet er blevet mere stressende, og mange af os går med skavanker. Jeg hører fra mange, at de vil stoppe, når de kan gå på pension, fortæller Diana Hansen, som selv er 64 år og har været ansat i rengøringen i Slagelse kommune i 20 år.

Hvis flere skal holde længere, skal der ifølge arbejdsmiljørepræsentanten skrues ned for presset i løbet af arbejdsdagen. Medarbejderne skal have tid nok til opgaverne. Det vil også være en fordel, hvis man ikke bliver sendt rundt til forskellige arbejdssteder i kommunen, men kan nøjes med at passe sit faste område, som man kender.  

- I forrige uge gjorde jeg rent fem timer et andet sted, og så mangler jeg jo de fem timer på mit faste område, siger Diana Hansen.

Den etiske udfordring

Arbejdsmiljørepræsentantens skepsis deles af overlæge ved Arbejds- og Socialmedicinsk Afdeling på Holbæk Sygehus Kjeld Poulsen.

Han er selv nået pensionsalderen, men arbejder videre som læge på nedsat tid. Det gør han, fordi arbejdet giver mening, fordi han stadig udvikler sig med opgaverne, og fordi der er penge i det. Det sidste må vi ikke underkende, siger han.

Han taler om en etisk udfordring ved at fastholde seniorer i årene fremover, som vi bliver nødt til at se i øjnene:

- Det er ikke alle, der kan blive ved. Mange kommer slet ikke til at leve længe nok til at nå den høje pensionsalder – og slet ikke til at få de lovede 14 år på pension. Selv om vi i snit har fået 15 ekstra leveår, så er de sidste 10 år stadig tiltagende besværlige, og de sidste 4 år er oftest gebrækkelige, siger han.

Hvis vi vil beholde flere seniorer, skal en betragtelig del af dem, der arbejder i fysisk eller psykisk krævende job, have helt andre opgaver i fremtiden. De skal videreuddannes eller omskoles i tide. Og i tide er ikke, når de fylder 60, lyder det fra arbejdsmedicineren:

- Vi skal have fokus på det allerede fra 40 årsalderen, siger Kjeld Poulsen.

Brug pengene på uddannelse

I stedet for at bruge milliarder på Arne-pension og andre ordninger, skal vi bruge pengene på at uddanne folk til mindre belastende job, så de kan holde til at arbejde videre, når de kommer op i årene, foreslår Kjeld Poulsen.

Ifølge lægen er det for sent at gå i gang, når medarbejderen er begyndt at døje med helbredet. Desuden skal vi sikre, at arbejdet opfylder en række individuelle krav og ønsker hos den enkelte senior, hvis man skal blive i stedet for at gå hjem:

 • Arbejdet skal være meningsfuldt, og man skal føle sig værdsat.
 • Det skal kunne betale sig rent økonomisk.
 • Der skal stadig være realistiske udviklingsmuligheder i jobbet.
 • Der skal være plads og tid til at være sociale på arbejdspladsen
 • Arbejdspladsen skal tage afsæt i den enkeltes helbred.

Vi skal huske at vedligeholde os selv

I marts 2023 holdt Kjeld Poulsen oplæg for de arbejdspladser, som deltager i BFA’s seniorprojekt. Hos Jens Christensen fra Slagelse Kommunes Ejendomsservice har især lægens ord om, at vi skal begynde at tale om seniorvilkår længe før, sat sig fast:

- Vi skal huske at vedligeholde os selv, lige som man vedligeholder en bil. Hvis vi ikke husker at skifte olie, får vi ikke gavn af de ekstra leveår. Vi skal starte i 40-50 årsalderen, ellers er toget kørt, mener Jens Christensen.

I Slagelse Kommunes ejendomsservice har Diana Hansen, Jens Christensen og Mads Ramsing Lerche nu ansvaret for at få ideer og indfald ned på papir og ud i hverdagen blandt medarbejderne. 

BFA’s seniorprojekt om fastholdelse af seniorer

Otte arbejdspladser på Sjælland deltager i BFA’s pilotprojekt om at finde og afprøve metoder til at fastholde seniorer og skabe gode arbejdsfællesskaber. Seniorprojektet skal medvirke til øget selvbestemmelse og fleksibilitet i forhold til for eksempel arbejdstider, opgaver og faglig udvikling.

Arbejdspladserne står med forskellige udfordringer og behov, men er fælles om ønsket om at udvikle og tilknytte seniorer i job. Som led i projektet deltager medarbejdere og ledere fra arbejdspladserne i seminarer og temadage for at få inspiration og viden og arrangerer workshops lokalt for at udvikle ideer og erfaringer, som kan føre til nye tiltag.

De otte arbejdspladser er:

 • Køge sygehus, Anæstesiafdelingen
 • Roskilde sygehus, Nefrologisk afdeling
 • Holbæk sygehus, Fysio- og ergoterapeutafdelingen
 • Holbæk sygehus, Kirurgisk afdeling
 • Slagelse kommune, Ejendomsservice
 • Slagelse kommune, Hjemmeplejen
 • Hvidovre kommune, plejehjem
 • Erhvervsstyrelsen, Nykøbing Falster

Læs mere om projektet her


Senest revideret den 07. august 2023