Del: - -

Retfærdighed og fællesskab skal få flere til at blive

Arbejdsopgaverne skal prioriteres klart og synligt for at sikre, at alle føler sig retfærdigt behandlet. På tværs af generationer har vi forskellige værdier, og dem bliver vi nødt til at tale om for at undgå sammenstød. Det er nogle af erfaringerne fra to travle afdelinger på Holbæk Sygehus.

Af Bille Sterll, freelancejournalist

To afdelinger på samme sygehus deltager begge i BFA’s seniorprojekt, og de har valgt at sætte fokus på to vidt forskellige problemstillinger. Den ene afdeling har sat sig for at prioritere alle opgaver i en travl hverdag, mens den anden har set på, hvordan ældre og yngre medarbejderes forskellige værdier ind i mellem støder sammen. Begge afdelinger har gjort sig værdifulde erfaringer med, hvordan de kan blive endnu bedre til at holde på deres medarbejdere.

Ikke to dage er ens på Holbæk Sygehus’ kirurgiske afdeling, og medarbejderne ved aldrig, hvor travlt de får, når de møder ind. Akutte mave- og tarmoperationer kan ikke planlægges, og nogle dage er der bare flere opgaver, end der er hænder.

Det bliver ind i mellem oplevet som uretfærdigt af de medarbejdere, som må løbe ekstra stærkt.  Derfor valgte lægerne på Kirurgisk Afdeling at arbejde med synlighed og prioritering af arbejdsopgaverne som led i BFA’s seniorprojekt.

Hvilke opgaver kan vente?

Mens nogle opgaver i sagens natur skal løses her og nu, kan andre måske godt vente til i morgen, hvis afdelingen er under akut pres. Men det skal medarbejderne definere og blive enige om, inden opgaverne hober sig op.  

Derfor lagde Kirurgisk Afdeling ud med at definere alle opgaver, både de indlysende og de mindre iøjnefaldende, og kategorisere dem som et trafiklys i farverne rød, gul og grøn. Alle afdelingens speciallæger var med i processen.

Rød, gul eller grøn

Rød er de akutte opgaver, der ikke kan udskydes, for eksempel stuegang til akutte patienter og andre opgaver med tæt relation til patienterne.

Gul kan være de ugentlige onsdagsmøder eller samtaler med pårørende, som måske kan vente til næste dag.

De grønne opgaver er forskning, personalemøder, læsning af mails og prøvesvar, som kan vente længere tid.

Målet med at sætte farver på alle opgaver er dels at gøre dem synlige, og dels at øge oplevelsen af retfærdighed blandt de medarbejdere, som udfører opgaverne. Ikke kun for afdelingens seniorer, men for alle medarbejdere.

Retfærdighed spiller ind

Følelsen af retfærdighed spiller ind i forhold til at kunne holde på medarbejderne, forklarer cheflæge Helle Overgaard fra Kirurgisk Afdeling:

”Jo mere retfærdigt man føler sig behandlet, og jo mere tilfreds man er med sit arbejde, jo større er sandsynligheden for, at man bliver,” siger Helle Overgaard.

Kirurgisk Afdeling har ikke ligefrem svært ved at tiltrække nye læger, men de står heller ikke i kø, forklarer cheflægen:

”Vi skal gøre noget for at holde på dem, og vi skal værne om vores speciallæger for at de bliver længst muligt.”

Dialogen er i gang

Seniorprojektet er endnu ikke i havn, og lægerne på Kirurgisk Afdeling arbejder videre med prioriteringen og fordelingen af opgaver, men nu er dialogen i gang.

”Jeg forventer, at der kommer en større forståelse for, at arbejdsfordelingen ikke kan være nøjagtig ens, men dog retfærdig. Det vigtigste er den gensidige forståelse, som kan være svær at nå i det daglige,” siger cheflæge Helle Overgaard.

Arbejdsfællesskabet var udfordret

På den samme arbejdsplads kan generationerne se meget forskelligt på opgaverne, fordi de har vidt forskellige værdier. Det oplever medarbejderne på Fysio- og Ergoterapiafdelingen på Holbæk Sygehus. De henved 80 medarbejdere møder ind året rundt til såvel akutte som planlagte patienter, både i egen afdeling og i alle sygehusets øvrige afdelinger.

Flere af seniorerne har individuelle aftaler om møde- og arbejdstider, og det fungerer ifølge ledelsen godt. Men på tværs af generationerne er værdierne ikke altid er de samme. Og det har givet sammenstød.

”Vores arbejdsfællesskab var udfordret, fordi seniorernes og de unges værdisæt clashede lidt. Vi havde brug for at bringe generationerne tættere sammen,” fortæller overfysioterapeut Helle Juhl Andersen. 

Hvornår går man hjem?

Det viste sig, at medarbejderne også selv syntes, de forskellige værdier stødte sammen. Så nu har afdelingen brugt to workshops i BFAs seniorprojekt på at trække værdierne frem i lyset og anerkende, at medarbejderne ser forskelligt på en række ting:

Seniorerne lægger vægt på, at man kommer til tiden til møder og aftaler, de unge skal lige være færdige med det, de er i gang med.

Seniorerne går hjem, når opgaven er afsluttet, de unge går hjem, når de har fri. De unge kan finde på at melde sig syge, hvis de har kærestesorger, mens seniorerne går på arbejde med ondt i halsen.

Omvendt arbejder mange af seniorerne på nedsat tid og er skånet for de weekendvagter, som især slider på småbørnsfamilierne.

Humor og større forståelse

Det afgørende var, at medarbejderne i fællesskab mødtes og talte åbent om forskellene. Og selv om det lyder som en proces, der godt kan give stød, oplevede Helle Juhl Andersen både humor og en løftet stemning i de to workshops, de nu har holdt.

”Jeg synes faktisk, vi fik bragt generationerne tættere sammen og fik større forståelse for hinandens forskelligheder. Seniorer er ikke en særgruppe, det er børnefamilier heller ikke, alle skal være en del af arbejdsfællesskabet,” siger overfysioterapeut Helle Juhl Andersen og tilføjer:

”Det handler om os, ikke om mig.”

Begge afdelinger har fået hjælp og inspiration fra en ekstern konsulent og BFA til at facilitere processen.  


Senest revideret den 25. oktober 2023