Del: - -

Om projektet

Projektet gennemføres i samarbejde med arbejdsmiljørådgivere, der indgår i samarbejdet om de valgte tiltag, og sikrer et tværgående blik på de enkelte aktiviteter. Otte arbejdspladser på Sjælland deltager i BFA’s pilotprojekt om at finde og afprøve metoder til at fastholde seniorer og skabe gode arbejdsfællesskaber. Seniorprojektet skal medvirke til øget selvbestemmelse og fleksibilitet i forhold til for eksempel arbejdstider, opgaver og faglig udvikling.

Arbejdspladserne står med forskellige udfordringer og behov, men er fælles om ønsket om at udvikle og tilknytte seniorer i job. Som led i projektet deltager medarbejdere og ledere fra arbejdspladserne i seminarer og temadage for at få inspiration og viden og arrangerer workshops lokalt for at udvikle ideer og erfaringer, som kan føre til nye tiltag.

De otte arbejdspladser er:

  • Køge sygehus, Anæstesiafdelingen
  • Roskilde sygehus, Nefrologisk afdeling
  • Holbæk sygehus, Fysio- og ergoterapeutafdelingen
  • Holbæk sygehus, Kirurgisk afdeling
  • Slagelse kommune, Ejendomsservice
  • Slagelse kommune, Hjemmeplejen
  • Hvidovre kommune, plejehjem
  • Erhvervsstyrelsen, Nykøbing Falster

Formålet med projektet er, at udvikle en tidlig bevidsthed hos medarbejdere og sikre, at I som arbejdspladser er tidligt forberedte på, hvordan arbejdet med fordel kan tilpasses med forskellige virkemidler, der sikrer, at I kan fastholde den enkelte medarbejder på en god måde.

Projektet skal medvirke til at skabe øget autonomi og fleksibilitet i forhold til fx arbejdstid, restitution, opgaver og muligheder for at udvikle sig. Der arbejdes også med, hvordan forskellige dele af jeres organisation, hvor I som enkelt arbejdsplads er tilknyttet, bidrager til løsninger i forhold til arbejdstid og fysiske og psykiske krav i arbejdet. Her er det medarbejdere fra 40 år og opefter, der er i fokus.

Tilgang 1: Restitution og pauser

Vi arbejder i projektet med tre tilgange. Den primære tilgang handler om at restituere og holde pauser og fokuserer på metoder til at indføre en god, forebyggende pausekultur for hele arbejdspladsen. Det kan fx være i form af pomodoroteknikker (fokuseret arbejde i intervaller), fysisk aktivitet i løbet af arbejdsdagen (gåture i naturen etc.), koncentrationstid (fx med inspiration fra Futurelab).

Tilgang 2: Et bæredygtigt arbejdsmiljø

Med den anden tilgang ser vi på, hvordan I som arbejdsplads kan arbejde med at fastholde medarbejdere, sikre mangfoldighed og udvikle jer med udgangspunkt i BFA’s metode om bæredygtigt arbejdsmiljø. Metoden taler ind i såvel fysisk som psykisk arbejdsmiljø, har hele IGLO med og dermed også et centralt organisatorisk ophæng. Målet her kan være at indføre en politik på området og/eller implementere et eller flere tiltag.

Tilgang 3: Et stærkt arbejdsfællesskab

Med den tredje tilgang fokuserer vi på, hvordan I som arbejdsplads kan skabe rummelighed og tilpasse arbejdet, også med henblik på seniorer. Der findes fx en række ordninger for seniorer, som I kan gøre brug af. At tage særlige hensyn til seniorer kan også sætte fællesskabet på prøve, hvis det samtidig medfører øgede belastninger til det øvrige arbejdsfællesskab.

Pilotprojektet gennemføres i et samarbejde med Aron – Center for bæredygtigt arbejdsliv.

Vil du høre mere om projektet kan du kontakte:

Udviklingskonsulent og projektleder
Lise Keller

Tlf.: 20 90 68 12
Mail: lke@bfa.dk

Om Seniortænketanken

I maj 2018 blev der nedsat en Seniortænketank, der skulle undersøge, hvordan seniorer i højere grad end i dag kan fasholdes på arbejdsmarkedet, og hvordan beskæftigelsesindsatsen til ledige seniorer kan styrkes.
Tænketankens arbejde mundede i november 2019 ud i 20 anbefalinger til regeringen.

Læs mere om Seniortænketanken her.


Senest revideret den 01. juni 2023