Dialogkort: Husk arbejdsmiljøet, når I tager teknologi i brug

Dialogkortene kan I bruge til at sætte samtalen i gang på arbejdspladsen om emnet teknologi og arbejdsmiljø. Kortene lægger op til hvordan I arbejder med ibrugtagning af teknologi og hvordan I medtænker fokus på arbejdsmiljøet i processen.

Spil kortene igennem hele vejen fra idé om at tage en teknologi /et hjælpemiddel i brug og videre over afprøvning, test, oplæring og til drift. Forbered jer og brug kortene ved at invitere personalegruppen, MED-udvalget eller andre relevante kollegaer. Giv et klart formål, tidsramme og hvad I forventer af deltagerne. Til sidst kan I samle op på, hvad deltagerne fik øje på undervejs i dialogerne og samme se på, om der er noget, I skal have fokus på fremover.

Hent værktøjet her

Værktøjet giver gode råd til, hvordan arbejdsmiljøgruppen kan arbejde aktivt i alle faser ved implementering af ny teknologi og på den måde medvirke til, at den nye teknologi både løser opgaven og styrker arbejdsmiljøet.

Lyt til podcast og film her

Podcastserien tager udgangspunkt i BFA's værktøj 'Husk arbejdsmiljøet, når I tager teknologi i brug'. til hvert podcastafsnit er der også en film, der introducerer afsnittet;

Hent PowerPoint

Her er en PowerPoint, som du er velkommen til at benytte når du/I holder oplæg om redskabet eller I skal i gang med at bruge det.

Fakta om materialet

Type: Værktøj

Sidetal: 40

Udgiver: BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration

Udgivelsesår: 2022

Ansvarlig: Jytte Tolstrup