Dialogkort: Husk arbejdsmiljøet, når I tager teknologi i brug

Dialogkortene kan I bruge til at sætte samtalen i gang på arbejdspladsen om emnet teknologi og arbejdsmiljø. Kortene lægger op til hvordan I arbejder med ibrugtagning af teknologi og hvordan I medtænker fokus på arbejdsmiljøet i processen.

Spil kortene igennem hele vejen fra idé om at tage en teknologi /et hjælpemiddel i brug og videre over afprøvning, test, oplæring og til drift. Forbered jer og brug kortene ved at invitere personalegruppen, MED-udvalget eller andre relevante kollegaer. Giv et klart formål, tidsramme og hvad I forventer af deltagerne. Til sidst kan I samle op på hvad deltagerne fik øje på undervejs i dialogerne og samme se på om der er noget I skal have fokus på fremover.

Hent værktøjet her

Værktøjet giver gode råd til, hvordan arbejdsmiljøgruppen kan arbejde aktivt i alle faser ved implementering af ny teknologi og på den måde medvirke til, at den nye teknologi både løser opgaven og styrker arbejds­miljøet.

Lyt til podcast og film her

Podcastserien tager udgangspunkt i BFA`s værktøj `Husk arbejdsmiljøet, når I tager teknologi i brug’. til hvert podcastafsnit er der også en film der introducerer afsnittet

Fakta om materialet

Type: Værktøj

Sidetal: 40

Udgiver: BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration

Udgivelsesår: 2022

Ansvarlig: Jytte Tolstrup