Vejledning: Tal om smerter - tag handling sammen
Dette materiale henvender sig til jer, der vil arbejde med at forebygge og håndtere smerter.
Hent vejledningen her
Du vil møde 400 fagfæller og derudover få:
 • Et styrket fagligt fællesskab om arbejdsmiljø.
 • 3 stærke faglige oplæg i plenum.
 • 12 workshops med solide eksperter i relevante emner.
 • 7 miniplenums ved erfarne oplægsholdere, forskere med videre. 
 • Adgang til arbejdende udstilling med hjælpemidler,
  for eksempel indenfor forflytning, akustik, indretning,
  lys, luft og bevægelse m.m.

Vi glæder os til at se jer!

Tilmeld jer her

Vejledning

Dette materiale henvender sig til jer, der vil arbejde med at forebygge og håndtere smerter. Materialet er en A3, der foldes på midten og derved bliver til et A4 hæfte.

Målgruppen for materialerne er ledere, arbejdsmiljørepræsentanter, MED/SU-udvalg og arbejdsmiljøorganisationen, som ønsker at inddrage hele arbejdspladsen.

Formålet med værktøjerne er at skabe dialog og handling om forebyggelse og håndtering af smerter.

Materialerne i ”Tal om smerter – tag handling sammen” kan bruges uafhængigt af hinanden og skal ikke bruges i en bestemt rækkefølge.

Nederst på siden her finder du litteraturliste for baggrundsmateriale.

Litteraturliste

 • Anbefalinger til rådgivning om smerter i muskler og led på arbejdspladsen – en sammenfatning af evidens og praktiske erfaringer

  Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, 2019

  Denne pjece indeholder anbefalinger til rådgivning om smerter i muskler og led på arbejdspladsen rettet mod arbejdsmiljørådgivere. Pjecen tager udgangspunkt i viden fra praksis og relevant forskningslitteratur, hvorfra den mest centrale viden og anbefalinger om smerterådgivning præsenteres.

  Pjece med anbefalinger til rådgivning om smerter i muskler og led på arbejdspladsen (nfa.dk)

 

 • Forebyggelse af MSB på arbejdspladsen – en antologi

  Dansk Arbejdsgiverforening og Fagbevægelsens Hovedorganisation, 2021

  Denne antologi handler om forebyggelse og håndtering af MSB på arbejdspladsen i et virksomhedsperspektiv. I den findes en række artikler fra forskere og konsulenter med udgangspunkt i vedkommendes egen forskning eller erfaring. Samlet set viser artiklerne et bredt billede af mulige tilgange, som virksomheder kan lade sig inspirere af, samt den historiske udvikling på området.

  Forebyggelse af MSB på arbejdspladsen (da.dk)

 

 • Sygdomsbyrden i Danmark – sygdomme

  Sundhedsstyrelsen, 2022

  I rapporten belyses 15 udvalgte sygdomme og den byrde, som den pågældende sygdom medfører. Yderligere belyses betydningen af sygdomsbyrde i relation til social ulighed, dvs. den skæve fordeling af sygdomme i samfundet. Samtidig beskriver rapporten de 15 sygdommens betydning for samfundet i relation til økonomi, efterspørgsel på sundhedsydelser, pension m.m.

  Sygdomsbyrden i Danmark (sst.dk)

 

 • Smerte, hvad er det?

  Patienthåndbogen, 2021

  I denne artikel fra Patienthåndbogen findes fakta om smerter. I artiklen findes viden om, hvad der påvirker smerter – både fysiske og følelsesmæssige faktorer. Yderligere findes en liste over de forskellige typer af fysisk smerte og eksempler på disse. Til sidst beskrives forskellen på akutte og kroniske smerter.

  Smerte, hvad er det? - Patienthåndbogen på sundhed.dk

 

 • Ledsmerter – få viden om kroniske smerter i led og muskler

  Gigtforeningen, 2022

  Smertedagbogen fra Gigtforeningen har til formål at give overblik over egne smerter. I øvrigt kan den hjælpe til at forstå, hvad der er godt, eller ikke er godt, ift. smerter. Samtidig er smertedagbogen en hjælp, hvis man skal tale med sin læge om smerter. Dagbogen indeholder en guide for, hvordan den udfyldes.

  Ledsmerter – få viden om kroniske smerter i led og muskler (gigtforeningen.dk)

 

 • Smerteskole – en medicinsk teknologivurdering

  Sundhedsstyrelsen, 2006

  Rapporten belyser konsekvenser ved anvendelse af smerteskole på et konkret sygehus og i generelt perspektiv med henblik på at indgå i beslutningsgrundlaget for andre, der overvejer at indføre smerteskoler. Konkret henvender rapporten sig til dem, der skal tage beslutninger vedrørende behandlingen af kroniske smertepatienter.

  Smerteskole (sst.dk)

 

 • Vejen frem - udvikling af fælles indsatser for arbejdsfastholdelse for medarbejdere med muskelskeletbesvær og fysisk krævende arbejde

  Kiropraktorernes Videnscenter i samarbejde med Syddansk Universitet, 2021

  Projektet har haft et tværfagligt og tværsektorielt fokus. Det betyder, at der er taget højde for de komplekse sammenhænge og strukturer, der er i relation til arbejdsmarkedet. Det betyder også, at de tiltag og redskaber der udvikles, er praksisnære tiltag, der er klar til brug i en dansk arbejdspladskontekst.

 • Forebyggelses­ kompetence – et nyt virkemiddel på arbejdspladsen

  Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA), 2018

  Med rapporten afsluttes et forskningsprojekt, som havde det overordnede formål at undersøge effekten af at styrke health literacy (forebyggelseskompetence) på plejecentre, på medarbejdernes smerter og konsekvenser af smerter.

  Slutrapport til Arbejdsmiljøforskningsfonden

 

 • Omtale: Færre smerter blandt medarbejdere kan reducere langvarigt sygefravær

  Der kan være arbejdskraft at hente, hvis smerter blandt personer i arbejde reduceres. Det viser et nyt studie fra NFA. Alt for mange danskere har ondt i kroppen hver dag. Smerter skyldes ofte flere faktorer i både arbejds- og privatlivet. Det kan fx være fysisk krævende arbejdsopgaver og for lidt/dårlig søvn. Samtidig udgør smerter i fx nakke og ryg den største sygdomsbyrde i Danmark og koster det danske samfund ca. 40 mia. i tabt produktion og 12 milliarder i behandling om året.

  Nu understreger en ny undersøgelse sammenhængen mellem den oplevede intensitet og risikoen for langtidssygefravær. Undersøgelsen viser tydeligt, hvor stor indflydelse smerter i muskler og led kan have på vores liv, herunder tilknytning til vores arbejde. Selv smerter i den mere milde ende – fx 4 på en skala fra 0 til 10 - er forbundet med en 25% øget risiko for langtidssygefravær, siger ph.d-studerende Sebastian Venge Skovlund,NFA.

  Færre smerter blandt medarbejdere kan reducere langvarigt sygefravær (nfa.dk)

 

Fakta om materialet

Emne: Smerter

Sidetal: 4

Udgivelsesår: 2023

Ansvarlig: Jytte Tolstrup