Vejledning: Tal om smerter - tag handling sammen
Dette materiale henvender sig til jer, der vil arbejde med at forebygge og håndtere smerter.
Hent vejledningen her

Dialogværktøj

Oplevelsen af smerter påvirker arbejdsevne og trivsel. Derfor er det et anliggende for arbejdspladsen. Dette værktøj er et enkelt værktøj, som sætter fokus på arbejdspladskultur og smerter. Værktøjet guider jer fra start til slut i processen.

Formålet med dialogkortene er at give jer mulighed for at reflektere over jeres praksis med forebyggelse og håndtering af smerter. Spørgsmålene skal få jer til at tale om vaner, værdier og rutiner i hverdagen og gennem dialog få jeres praksis frem og få tydeliggjort, hvordan I taler om, handler og ser på smerter. 

Værktøjet er et supplement til værktøjet ”Tag snakken – bryd vanerne”. Det kan bruges sammen med ”Tag snakken – bryd vanerne” eller selvstændigt.

Hent handleplanen separat her

Fakta om materialet

Emne: Smerter

Sidetal: 8

Udgivelsesår: 2023

Ansvarlig: Jytte Tolstrup