Forflytningspyramiden

Pyramiden kan bruges til at skabe opmærksomhed omkring forflytningsteknik i hverdagen. Brug den fx på personalemøder og i undervisningen eller for at skabe opmærksomhed omkring forflytningsteknik i hverdagen.

Forflytningspyramiden er som I kender den opbygget, som den kendte madpyramide, hvor essensen er, at man skal bruge mest fra nederste felt i pyramiden osv., men alle felter skal anvendes i en god forflytningsteknik.

Fakta om materialet

Type: Plakat

Arbejdspladstype: Social og Sundhed

Målgruppe: Arbejdsmiljøgruppen

Udgiver: BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration

Udgivelsesår: 2016

Opdateret dato: 2018

Ansvarlig: Peter Klingenberg