Del: - -

Få gang i forebyggelsen

Smerter i muskler og led er hele arbejdspladsens problem. Læs her, hvordan ledelsen og arbejdsmiljøgruppen kan styrke forebyggelsen og motivere kollegerne til selv at gå i gang. Og husk at tage hånd om de sygemeldte!

Først og fremmest skal I selvfølgelig være opmærksomme på, om kollegerne eller I selv har symptomer på for store eller forkerte belastninger af kroppen. Hvis det er tilfældet, skal I gribe ind. 

Få gang i forebyggelsen
Ellers er den vigtigste opgave at forebygge, at problemerne opstår.Citat 5Forebyggelse af smerter i muskler og led handler i høj grad om variation og træning. Derfor er der rigtig meget, vi individuelt kan gøre for at undgå at få ondt i ryggen, nakken og skuldrene.

Men arbejdspladsens kultur har stor betydning for, om vi faktisk får det gjort. Samtidig skal de fysiske rammer og det tekniske udstyr skal selvfølgelig være i orden. Derfor er smerter i muskler og led ikke kun et individuelt problem.

Det kan I gøre på arbejdspladsen

  • Skub til kollegerne. Løftede pegefingre er sjældent en god ide - det er bedre at nudge kollegerne til at passe på sig selv og hinanden.
  • Hav styr på de fysiske rammer. Lokaler, indretning og teknisk udstyr sætter rammer for både den daglige undervisning, teamarbejdet og forberedelsen. Det skal selvfølgelig være i orden.
  • Tag hånd om de sygemeldte. Hvis en kollega er sygemeldt med pga. smerter, er det ledelsens og kollegernes opgave at gøre vejen tilbage til arbejdspladsen så let som mulig. Vi skal ikke bare forbygge smerter - vi skal også forebygge konsekvenserne.

Organisation og ansvar
Ledelsen og arbejdsmiljøorganisationen har ansvaret for at holde både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø på dagsordenen. Her på siden kan du finde masser af inspiration og erfaringer om organisering og metoder.


Senest revideret den 21. august 2023