Del: - -

Samarbejde

Når en medarbejder står alene med en patient ude i et fremmed miljø, er det vigtigt IKKE at stå alene. Man står med et stort ansvar, og det skal være let at trække på andres viden og let at lave aftaler med pårørende og de øvrige mennesker, der arbejder med patienten.

Samarbejde om patienten
Når samarbejdet glider let, og alle trækker på samme hammel, opfattes arbejdet positivt. Det er et af de vigtigste parametre for et godt psykisk arbejdsmiljø.

Samarbejde med kommunen
Hvis patienten har brug for hjælpemidler eller hjælp til genoptræning, omsorg og pleje, er kommunen den helt store samarbejdspartner. 

Case: Respekt for hinandens faglighed
Universitetscenter for Sårheling (UfS) i Odense tager ud til patienternes hjem og møder hjemmesygeplejen med gensidig respekt. Det giver et godt samarbejdsklima om patient og arbejdsvilkår.


Senest revideret den 07. august 2020