Del: - -

Regler og aftaler om hjælpemidler

Et godt arbejdsmiljø handler også om at kunne få fat i behandlingsredskaber og hjælpemidler, når behovet opstår.

I vid udstrækning er det ikke sygehuset, men kommunen, der skal levere. Det kan være ubehageligt for den enkelte medarbejder, hvis der er usikkerhed om, hvem der skal levere et hjælpemiddel. Man kan let blive en lus mellem to negle, mens patientens eller ens egen sikkerhed er i spil.

Derfor skal der være et klart defineret samarbejde mellem sygehus og kommune. Og den enkelte medarbejder skal kende sagsgangen.

Målet må være, at medarbejder/patient hurtigt kan få leveret det nødvendige – gerne med et akutberedskab uden for åbningstid.

EKSEMPEL: De udgående teams fra Geriatrisk afdeling på Aarhus Universitetshospital har aftalt med Aarhus Kommunes hjælpemiddelcentral, at hjælpemidler kan leveres på sygehuset, så medarbejderen kan tage dem med ud i hjemmet sammen med patienten.

Personalet har desuden adgang til sygehusets egne hjælpemidler i akutte situationer, når kommunens hjælpemiddelcentral er lukket.

Klare regler om hvem der betaler og leverer

Reglerne for, hvem der betaler og leverer, står i cirkulære nummer 9651 af 19. december 2012. Er man alligevel i tvivl, skal den myndighed, der er tættest på borgeren, levere hjælpemidlet – så kan betalingsspørgsmålet afklares efterfølgende.

Når behandlingen flytter ud i hjemmet er den generelle regel:

  • at sygehuset betaler for og leverer behandlingsredskaber og hjælpemidler, når de er nødvendige for behandlingen. Det gælder for eksempel respiratorer, iltapparater og dialyseapparater.
  • at sygehuset betaler for hjælpemidler, som er nødvendige, mens patienten venter på sygehusbehandling. For eksempel en kørestol.
  • at hjælpemidler til specialiseret genoptræning, som sygehuset står for, leveres af sygehuset, men betales af kommunen.
  • at kommunen leverer og betaler for hjælpemidlerne i stort set alle andre situationer.

Hjælpemidler til arbejdet

Er der brug for hjælpemidler, der skal sikre medarbejderens sikkerhed, skal de bevilges efter arbejdsmiljøloven.

Det kan være forflytningshjælpemidler, plejeseng og lignende. I så fald er det arbejdsgiveren, der skal levere og betale for hjælpemidlet.

Er hjælpemidlet nødvendigt for både kommunalt ansatte og sygehuspersonale i hjemmet, er det som udgangspunkt kommunen, der betaler for hjælpemidlet. Også her er der brug for klare samarbejdsaftaler på ledelsesniveau.

Læs mere om forflytningshjælpemidler på forflyt.dk


Senest revideret den 26. april 2021