Del: - -

Om fysisk arbejdsmiljø

Medarbejdere, der udfører sygehusbehandlinger og undersøgelser i patientens hjem, møder hver dag vidt forskellige og ofte uforudsigelige arbejdsvilkår. Ofte kender de ikke stedet, de skal besøge, eller patientens tilstand er måske ændret siden sidst. Der kan også opstå behov for at lave forflytninger, som ikke var forudset.

Det er derfor meget vigtigt, at medarbejderen er i stand til: 

  • at forudsige situationer
  • at tage vare på sig selv i arbejdet
  • at vurdere egen formåen og planlægge arbejdet
  • at vide, hvornår og hvordan man beder om hjælp

En arbejdspladsvurdering (APV) kan være med til at beskrive potentielle risici ved den konkrete patient. Læs om APV her.

Klædt på til at passe på sig selv

Alle, der varetager sygehusbehandling i hjemmene, skal være oplært i forskellige teknikker til at kunne planlægge og udføre arbejdet sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Det kan for eksempel være

  • forflytningsteknik
  • løfteteknik (udstyr, der bringes med fra sygehuset)
  • generel træning i kropsbevidsthed
  • træning i at se risikofaktorer

Undervisningen tilrettelægges i samarbejde med arbejdsmiljøorganisationen. Det vil være en fordel, hvis underviseren selv har erfaring med at arbejde i private hjem.

Medarbejderne bør desuden lære at planlægge besøget, så arbejdsvilkårene bliver mere forudsigelige. For eksempel ved at spørge patient og pårørende om adgangsforholdene til hjemmet, indretningen og patientens tilstand.

Man kan evt. bede kommunen om lov til at se en APV for hjemmet i forbindelse med planlægningen. En anden mulighed er, at spørge hjemmeplejen om deres kendskab til hjemmets indretning og adgangsforhold.

Det skal være i orden at sige fra

Har man alligevel overset, at der eksempelvis er en trappe, som man ikke kan hjælpe patienten sikkert op ad, så skal man føle sig sikker og tryg nok til at sige fra. Det er altså vigtigt at have en kultur, hvor det er i orden at sige fra og for eksempel køre tilbage til sygehuset med patienten.

Er man bange for at færdes i et område eller komme alene hos en truende patient, skal man også gå til ledelsen og få en snak om, hvad man kan gøre ved det.

Desuden skal man kende til de muligheder, der er for at få hjælp. Det gælder både i forhold til ekstra hænder, mere viden og adgang til hjælpemidler. Se også artiklen om regler for behandlingsredskaber og hjælpemidler.

Rammerne skal være i orden

Endelig er det ledelsens ansvar, at rammerne for det fysiske arbejdsmiljø er i orden.

Hvis personalet for eksempel kører patienter hjem, så skal bilerne være egnede til patienttransport, og der skal være adgang til de nødvendige hjælpemidler. En GPS kan hjælpe medarbejderen til at holde fokus på kørslen.

Der skal måske også laves retningslinjer for, hvad man må have med i bilen. For eksempel må man kun køre med iltflasker, hvis de er spændt fast.

Se også case om særlig ergonomisk oplæring på Geriatrisk afdeling på AUH, hvor personalet kører patienterne hjem i sygehusets biler.

Medarbejderens mulighed for at gøre noget selv

Er ledelsen opmærksom på problemer med adgangsveje og pladsforhold i hjemmet, skal de samarbejde om at finde en løsning. Den enkelte medarbejder har selvfølgelig ansvar for at fortælle om det.

Det er vigtigt at afklare så meget som muligt, inden man står i hjemmet. Alligevel vil den enkelte medarbejder støde på udfordringer. Meget kan man ordne selv på stedet.

Det kan være en lille bemærkning til patienten om, at han skal have ordnet trappen eller gerne må lukke hunden ind i et andet rum. Eller man kan selv bære en stol hen til patienten, så man ikke står foroverbøjet under arbejdet.


Senest revideret den 26. april 2021