Del: - -

Faglig oplæring og ansvarsfordeling

En vigtig forudsætning for et psykisk godt arbejdsmiljø er, at den enkelte føler sig sikker i sit arbejde. Både i forhold til det faglige arbejde og i forhold til at tage vare på sig selv.

Medarbejdere, der arbejder ude i hjemmet, er ofte alene om at træffe beslutninger. De har i særlig grad brug for sikkerhed i arbejdet. Arbejdsmiljøorganisationen og ledelsen skal derfor have fokus på

  • Tydelig ledelse og afstemte forventninger
  • Tydelig ansvars- og opgavefordeling – blandt andet i forhold til kommunen
  • Faglig oplæring
  • Mulighed for supervision
  • Oplæring i at tage vare på sig selv (Læs om fysisk arbejdsmiljø)

Faglig oplæring af medarbejdere

Medarbejdere, der står alene med en patient, vil kunne opleve akutte og uforudsete situationer. Det betyder, at de kan komme ud for at skulle udføre arbejde, som ligger udenfor deres egentlige fag. Det kan være en allergisk reaktion i forbindelse med medicinering.

Der kan også være tale om mere generelle tværfaglige opgaver. Det kan være en fysioterapeut, der skal tage blodprøve, eller en sygeplejerske, der skal lave mobilitetstræning.

Det er vigtigt, at medarbejderen får en grundig oplæring til alle de funktioner, de kan komme til at varetage. Som udgangspunkt er det bedst at udpege erfarne medarbejdere til arbejdet. Velbeskrevne, interne instrukser om akutte forhold er en god idé.

Hjemmesygeplejen kan ligge inde med nyttig viden om den konkrete patient.

Ansvarsfordeling, opgaver og supervision

Samtidig skal opgaver og ansvar beskrives tydeligt. Hvori består opgaven, og hvornår skal man bede om hjælp? Hvem står for eventuel oplæring af patienten, pårørende og den kommunale hjemmesygepleje? Nogle steder foregår oplæring på sygehuset – andre steder er det sygehusets medarbejder ude i hjemmet.

Medarbejderen skal desuden have let adgang til patientjournal, supervision og lægefaglig hjælp, når spørgsmål opstår. Det kan ikke nytte noget, at lægen ikke kan træffes, når medarbejderen ringer.

I visse tilfælde kan det være nyttigt at kunne sende billeder – for eksempel via en videosamtale. Online videokonferencer og elektroniske patientjournaler er afhængig af en god internetforbindelse, og det er stadig en udfordring mange steder.

Supervision kan også ske, når man er hjemme på afdelingen efter sit besøg. Også her kan video og billeder være nyttige – for eksempel ved behandling af sår.

En medarbejder kan evt. være udstyret med:

  • Telefon med indkodede numre til lægefaglig støtte, hjemmesygeplejerske, pårørende mv.
  • Beskrivelser af opgaven hos den enkelte patient
  • Akutkasse til eksempelvis allergiske reaktioner
  • Adgang til patientjournal (hvis den er elektronisk skal der sikres gode internetforbindelser)
  • Mulighed for at sende billeder/video til sygehuset


Læs også om samarbejdet om patienten. En væsentlig del af det psykiske arbejdsmiljø handler nemlig om, hvordan kommunikationen og samarbejdet er mellem kommune, sygehus, praktiserende læge, patient og pårørende.


Senest revideret den 26. april 2021