Del: - -

Behandlinger i hjemmet og de udfordringer det giver

Flere og flere sygehusbehandlinger foregår i borgerens eget hjem. Det betyder, at sygehusene også skal have fokus på arbejdsmiljøet udenfor hospitalsregi.

Vi har på disse sider valgt at fokusere på behandlinger og undersøgelser, der kræver, at sygehuspersonalet jævnligt er til stede. Det kan nemlig give forskellige udfordringer for arbejdsmiljøet.

Her er en oversigt over, hvilke behandlingsformer, der i et eller andet omfang er flyttet hjem til borgerne:

Mindre udstyrskrævende

 • IV-medicin, blodprøver, blodtransfusioner eller intravenøs ernæring. For eksempel parenteralernæring, kemoterapi, palliativ pleje og centralt venekateter.
 • Særlige plejeopgaver i forhold til sår, stomi og ilt-behandlinger.
 • Mobilisering og genoptræning (kan være pladskrævende)
 • Telemedicin, når der er tale om konference mellem en behandler i hjemmet og en læge på sygehuset.

Udstyrskrævende

 • Dialyse
 • Respirator
 • EKG-undersøgelser
 • Mobile scanninger
 • Genoptræning
 • Hjemmefødsler

Udfordringer i forhold til arbejdsmiljø

Ved alle behandlinger er den største udfordring at kunne arbejde i gode og hensigtsmæssige stillinger.

 • Kan man komme til at behandle patienten?
 • Skal der flyttes rundt på inventaret?
 • Er der brug for plejeseng eller andre hjælpemidler?

Dertil kommer håndteringen af eventuelt udstyr, computer, medicin og væsker. Det giver nogle udfordringer, som personalet ikke kender fra sygehuset, hvor alt er på hjul og inden for rækkevidde. For eksempel løft, transport til og fra hjemmet, adgangsforhold og selve det at finde plads til udstyret i hjemmet. Se også case om særlig ergonomisk oplæring på Geriatrisk Afdeling i Århus.

Et velfungerende samarbejde omkring patienten har især betydning for det psykiske arbejdsmiljø. Er der brug for at løse opgaver, som ikke er en naturlig del af ens eget fagområde, er det også vigtigt, at føle sig kompetent til det. Nogle patienter udskrives tidligt, inden deres tilstand er helt stabil.

Det er i det hele taget vigtigt at have fokus på det ansvar, det er at stå alene med en patient uden for hospitalsregi. Se for eksempel case om kemo i hjemmet.

Skal der blandes flydende medicin ude i patientens hjem, skal der tages særlige forholdsregler, så man beskytter sig selv mod risici i form af indånding af aerosoler eller hudbelastninger.

Patienter med nedsat funktionsevne

Mange af de patienter, der er hjemme under et behandlingsforløb, har nedsat funktionsevne. Det kan være derfor, de bliver tilbudt hjemmebehandling frem for ambulant behandling.

Det kan for eksempel være dårlige kræftpatienter, geriatriske patienter eller døende. Her kan der opstå behov for at foretage forflytninger med hjælpemidler som en del af arbejdet. Det kræver ofte ekstra plads.

Forflytningsvejlederen bør have særligt fokus på det at arbejde selvstændigt i private hjem, når udgående personale bliver lært op. Desuden kan hjemmeplejen eller hjemmesygeplejen eventuelt være behjælpelig med at instruere i brugen af de hjælpemidler, der er til stede i hjemmet.


Senest revideret den 26. april 2021