Del: - -

Instruktion, oplæring og opfølgning

En god ergonomikultur skal også introduceres for nye medarbejdere

Det er en leders ansvar at give nye medarbejdere en grundig instruktion i at udføre opgaverne, så de hverken belaster eller fører til ulykker. 

Men en ny medarbejder vil gøre, som kollegerne og ikke nødvendigvis det korrekte, som han/hun har fået fortalt.

 

 

 

 

 

 

 

Fælles ansvar at vise den sunde kultur

Behovet for at være en del af arbejdsfællesskabet er ofte større, end behovet for at passe på sig selv! Derfor er det både dit, dine kollegers og din leders ansvar, at en ny kollega ser den ’gode’ pædagogiske og ergonomiske måde at løse opgaven på i praksis.
Det er således jeres fælles ergonomi-kultur og opfølgningen på instruktionen, der bliver afgørende for jeres kollegas sundhed.

Aarhus Kommune har lavet en instruktionspjece til ledere i dagtilbud, hvor du kan finde yderligere inspiration.
Hent pjecen

Vi har også samlet en række gode idéer til at arbejde med ergonomikultur, hvor du kan finde konkrete forslag til instruktionen. Læs her

Sammen kan I hjælpe og støtte hinanden i at udføre arbejdsopgaverne, så der tages hensyn til de pædagogiske opgaver og  god ergonomi, for at  forebygge dårlige arbejdsstillinger. 

Det er både dit, din kollegers og din leders ansvar at en ny kollega ser det gode pædagogiske håndværk og den hensigtsmæssige ergonomiske måde at løse opgaven op.


Senest revideret den 7. august 2020