Tunge løft

Løft af børn og andre byrder bliver let en belastning. Jo længere byrdens afstand er fra kroppen, jo større bliver belastningen af lænderyggen.

Er det nødvendigt at løfte?

Ved at udnytte børnenes egne ressourcer, kan du undgå mange løft i hverdagen. Det tager måske lidt længere tid, men det udvikler og stimulerer børnene, samtidig med at det skåner dig for belastninger. 

I afsnittet Omsorg i hverdagen kan du se mere om, hvordan god pædagogik og god ergonomi kan gå hånd i hånd. 

Løft rigtigt

Brug den rigtige teknik, hvis du ikke kan undgå at løfte. Løfteteknik har det formål at nedbringe belastningen ved at løfte og undgå uhensigtsmæssige stillinger. Hensigtsmæssig løfteteknik er at komme helt tæt på byrden(se skemaet nedenfor), holde ryggen lige og så oprejst som muligt og undgå at vride ryggen, mens du løfter. Du må forsøge at få barnet til at hjælpe med.

Tænk over følgende:

 • Forbered dit løft: Er der god plads? Er der ro? Er klapvognen i nærheden? Er døren åben?
 • Kom tæt til barnet, så rækkeafstanden bliver lille.
 • Prøv at få barnet til at medvirke aktivt, så det ikke bliver tungt som en passiv ting kan gøre.
 • Gør musklerne klar inden du løfter: Knib bækkenbunden sammen, hold ryggen ret og stram mavemusklerne.
 • Hold øje med, at dine fødder, knæ og dit ansigt peger i samme retning.
 • Få godt fat i barnet med begge hænder.
 • Hold ryggen lige og så oprejst som muligt - gå evt. ned i knæene.
 • Når du skal løfte barnet fra klapvogn, trip-trap stol eller krybbe, skal barnet først op at stå – og derefter op på armen.
 • Undgå at vride ryggen, mens du løfter - drej hele kroppen ved at flytte fødderne.
 • Giv dig god tid. Et roligt tempo mindsker risikoen.

Arbejdstilsynets anbefalinger

  

Skemaet er udarbejdet af Arbejdstilsynet og tager udgangspunkt i vægtstangsprincippet: Jo længere byrdens afstand er fra kroppen, jo større bliver belastningen af lænderyggen.

Rødt område: Løft og anden manuel håndtering, hvor belastningen svarer til løft i det røde område, anses for klart sundhedsskadeligt. Lad ganske enkelt være med at løfte så tunge byrder. 

Gult område: Løft i det gule område betyder, at du skal foretages en helhedsvurdering for at afgøre, om det er forsvarligt at løfte. Forskellige faktorer kan gøre belastningen større eller mindre:

 • Kan du løfte i en god stilling - altså uden at bøje dog forover, uden at vride ryggen og uden at løfte over skulderhøjde eller under midt lårhøjde?
 • Kan du få godt fat med begge hænder?
 • Er der god plads, et skridsikkert underlag og god belysning?
 • Har du god tid til løftet? Er du frisk og veludhvilet - eller har du løftet mange gange tidligere i dag?
 • Er der risiko for, at der skal ske noget uventet - fx at nogen løber forbi eller du snubler?
 • Er der tekniske hjælpemidler, som kan hjælpe dig?

Grønt område: Løft i det grønne område er normalt ikke sundhedsskadelige.


Senest revideret den 13. april 2021