Del: - -

En bred og sammenhængende indsats

Det er vanskeligt at udvikle jeres pædagogiske praksis eller forebygge nedslidning, hvis der er medarbejdere, der er stressede eller mangler overskud og overblik. I så fald har I brug for en mere bred og sammenhængende indsats for arbejdsmiljøet.

Der er forskellige forhold i det psykiske og fysiske arbejdsmiljø, som ser ud til at have en sammenhæng med udvikling og oplevelse af muskel-skelet-besvær:

  1. Indflydelse på eget arbejde
  2. Uhensigtsmæssige arbejdsstillinger
  3. Kollegialt samarbejde
  4. Relationer til ledelsen.

Det er derfor væsentlig at arbejdsmiljøgruppen arbejder med at udvikle indenfor alle områderne. Pædagogisk praksis, forældresamarbejde og arbejdsmiljøledelse går hånd i hånd.

Læs mere om arbejdsmiljøorganisationens arbejde og sammenhængen mellem MSB og psyko-socialt arbejdsmiljø.

Forebyg og håndtér stress i fællesskab

Stress er en væsentlig barriere for forandringer. Stressede medarbejdere lukker af for nye tanker og mister fokus. Er arbejdspladsen præget af stress, kan I med fordel gennemføre en fælles prioritering af opgaverne i SKAL-krav og KAN-krav. Her kan indsatsen for at gøre børnene mere selvhjulpne fint passes ind.

Når I bliver enige om SKAL-kravene, kan det give ro i hverdagen, fordi I er sikre på, at I har fokus det rigtige sted, og at I bruger jeres tid mest hensigtsmæssigt. Samtidig får I mulighed for professionelt at prioritere opgaverne i fællesskab.

Læs mere om, hvad I kan gøre i fællesskab for at forebygge og håndtere stress på  www.etsundtarbejdsliv.dk/stress.


Senest revideret den 23. april 2020