Del: - -

Bedre ergonomi og færre smerter

Ergonomi i daginstitutioner og dagplejer. Specielt om arbejdet med de 0 - 3 årige.

I hverdagen er det let at komme til at overhjælpe børnene og belaste dig selv. Med en fælles pædagogisk målsætning om at gøre børnene mere selvhjulpne, kan I slå to fluer med et smæk: I styrker børnenes udvikling og belaster jer selv mindre.

Din arbejdsgiver har hovedansvaret for, at dit arbejdsmiljø er i orden, og at du ikke bliver slidt ned. Men det er dit ansvar at passe på din krop i arbejdet. Du og dine kollegaer kan sammen med ledelsen sikre et godt og sundt arbejdsmiljø ved at skabe gode vaner og rutiner, hvor voksne og børn samarbejder. 

Ergonompyramiden: Løft så lidt som muligt

Pyramiden er bygget op lige som kostpyramiden: Brug mest af det i bunden, mindre af det i midten og mindst af det i toppen.

  • Brug den rigtige løfteteknik: 
    Når løft er uundgåelige, skal de gennemføres rigtigt. 
  • Er løft nødvendige? Kan du fx sætte dig på hug i barnets højde i stedet for at løfte det op?
  • Børnenes egne ressourcer: 
    Inddrag børnene mere i de daglige situationer og gør dem mere selvhjulpne. Det har en dobbelt gevinst: Pædagogisk udvikling og færre fysiske belastninger. 

Se ergonomipyramiden og print den ud som plakat.


Senest revideret den 24. april 2020