Speciallægepraksis og almen lægepraksis

Her finder du eksempler og gode råd om at skabe et godt arbejdsmiljøet speciallægepraksisser og almene lægepraksisser. De fleste lægepraksisser er ganske små arbejdspladser med op til en halv snes ansatte. På en lille arbejdsplads er det at holde styr på arbejdsmiljøet normalt en ekstra opgave for indehaveren eller en ildsjæl blandt de ansatte. Udfordringen er, at selv om der er få ansatte, så skal både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø være i orden - og det kræver viden og vilje.På disse sider kan du finde viden, som er relevant for at skabe et godt arbejdsmiljø i lægepraksissen - og du kan få inspiration fra eksempler og videoklip fra andre praksisser.