Tre guider om åbne kontormiljøer

Tre målrettede guider giver bud på, hvordan man kan tackle problemer i eksisterende åbne kontormiljøer.

Hent dem her
Del: - -

Teknologi med omtanke

En dårlig teknologi-løsning kan have store omkostninger i form af stress, nedslidning, sygefravær og manglende effektivitet. Derfor skal arbejdsmiljøet tages med allerede i planlægningsfasen. Det gælder både i forbindelse med indkøb af hardware og programmer, fordeling af arbejde og projektopgaver og indretning af lokaler.

Arbejdstilsynets skærmbekendtgørelse slår fast, at arbejdsgiveren skal tage hensyn til følgende faktorer når der udvælges programmer (software) og når arbejdet planlægges:

 • Programmerne skal passe til det arbejde, der skal udføres.
 • Programmerne skal være lette at bruge og om nødvendigt kunne tilpasses den enkelte medarbejders niveau.
 • Der skal tages hensyn til god ergonomi ved skærmarbejdspladsen.

Arbejdspladsvurderinger - det skal man også

I forbindelse med indførelse af ny teknologi, nye organisationsformer eller flytning til nye kontorlokaler skal der ifølge Lov om Arbejdsmiljø foretages en arbejdspladsvurdering, APV. 

En APV skal revideres, når der sker ændringer i arbejde, arbejdsmetoder og arbejdsprocesser, hvis ændringerne har betydning for sikkerhed og sundhed i arbejdet - og APV’en skal under alle omstændigheder revideres hvert tredje år.

Huskeliste

 • Tænk arbejdsmiljøet ind fra starten i alle indkøb.
 • Medarbejderne bør være aktivt med i processen.
 • Medarbejderne skal hurtigt have den nødvendige uddannelse.
 • Fordel skærmarbejdet så ingen er bundet til skærmen hele arbejdsdagen.
 • Inddrag arbejdsmiljøorganisationen.

Når skærmen stresser

En dårlig teknologi-løsning betyder, att du påføres unødvendige gener i form af nedslidning og stress samtidig med at arbejdspladsen ikke får det fulde udbytte af den investering, der er foretaget. 

Arbejdet ved skærmen kan især være stressende:

 • Hvis maskine eller programmer ikke fungerer godt og der er hyppige nedbrud og driftstop.
 • Hvis arbejdet hyppigt afbrydes af lange svartider fra servere eller netværk.
 • Hvis du ikke er tilstrækkeligt uddannet i brugen af programmer og udstyr og derfor ikke kan udnytte mulighederne effektivt.
 • Hvis arbejdet hyppigt afbrydes af f.eks. e-mails eller meddelelser på skærmen.
 • Hvis du generelt føler dig usikker og utryg ved at arbejde med computeren og derfor ikke kan arbejde koncentreret og effektivt.

Stress giver mere sygefravær, lavere effektivitet, flere fejl og risikoen for alvorlige følgesygdomme. Derfor er det i både arbejdsgiverens og medarbejderens interesse, at unødvendige stressfaktorer bliver fjernet.

Det kan du selv gøre

Hvis din computer ikke fungerer, som den skal, bør du tage problemet op med ledelsen.

Sæt dig godt ind i de mest almindelige rutiner i de programmer, du bruger til daglig. Der findes både korte kurser og e-læringskurser til de fleste programmer.

Indstil computeren, så du ikke bliver generet af uønskede dialogbokse, alarmsignaler og meddelelser på skærmen.

Det kan ledelsen gøre

Sørg for at teknologien fungerer efter hensigten og er velegnede til opgaverne.

Sørg for at medarbejderne har fået de nødvendige kurser og får opdateret deres viden og kvalifikationer, så de kan betjene udstyret effektivt.


Senest revideret den 28. maj 2024