Del: - -

Plenumoplæg

Tirsdag d. 17/9

Formiddag

Hvordan løfter vi det fysiske arbejdsmiljø i vores arbejde?

Ved Hanne Christensen, projekthuset Aron

Vi tegner landskabet over de temaer indenfor det fysiske, der bidrager til at forbedre eller forringe det gode arbejdsmiljø. Hvad gemmer sig i det fysiske og mentale arbejdsmiljø, som er vigtigt for, at medarbejderne trives mentalt og kropsligt.

 

Onsdag d. 18.9

Formiddag

Arbejdstilsynet tegner landskabet for deres fokus på fysiske og ergonomiske indsatser på BFA’ brancheområder i 2024 og 2025 

Ann Kierstein Jepsen og Anna Mette Svanborg, tilsynsførende, Arbejdstilsynet

Arbejdstilsynet fortæller om, hvad der er særligt fokus på inden for det fysisk og ergonomiske arbejdsmiljø ved tilsyn inden for BFA-brancheområder. Heri på hvilken baggrund Arbejdstilsynet kommer på tilsynsbesøg, og hvad Arbejdstilsynet oplever af typiske arbejdsmiljøproblemer inden for brancheområderne. Oplægget rundes af med at se på, hvilke forebyggende tiltag der kan være relevante.  

Eftermiddag

Smerter i muskler og led – lev med det?

Ved David Høyrup Christensen, professor, Institut for klinisk Medicin, Århus universitet.

Smerter i muskler og led er stigende på tværs af køn, alder og brancher. Dette taler imod opfattelsen af, at smerter er noget vi slider os til livet igennem. Så hvad skyldes denne stigning? Hvordan kommer vi smerterne til livs og hvilken rolle spiller arbejdspladsen?

Pris og sted 

Træffet foregår på Nyborg Strand Hotel, Østerøvej 2, 5800 Nyborg, d. 17-18 september 2024. Prisen er 4.500 kr. pr. person og dækker al forplejning, overnatning, materialer med mere.

Tilmelding lukker d. 6.  juni.

Gå til forsiden af træffet


Senest revideret den 16. maj 2024