Del: - -

Forebygge og varsle brand

Ledelsen og til dels arbejdsmiljøorganisationen har ansvar for at forebygge og forhindre spredning af brand på skolen.

Der er tre overordnede opgaver:

  • Bygningens tilstand og indretning.
  • Placering af brandslukkere mv.
  • Varslingsinstruks og beredskab – at medarbejdere og elever ved, hvad der skal ske i tilfælde af brand.

Det er naturligt, at en del af opgaverne bliver løst af det tekniske servicepersonale. Det kan for eksempel være jeres opgave:

  • at kontrollere, at branddøre lukker som de skal.
  • at sikre frie flugtveje.
  • at kontrollere at varslingsanlægget virker.
  • at affaldscontainere ikke udgør en risiko for brand.
  • etc.

Du kan også spille en central rolle ved kommunens årlige, uanmeldte brandsyn. Det skal der være på skoler med mere end 150 elever.

Du kan læse mere om brandsikkerhed, varsling og brandsyn i BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig adminstration vejledning om brandforhold på skoler.


Senest revideret den 21. februar 2020