Del: - -

Hjælpemidler gør det lettere for dig

Hjælpemidler nedsætter risikoen for arbejdsulykker og nedslidning. Det betyder bedre trivsel og færre sygedage.

Derfor bør der være visse tekniske hjælpemidler til rådighed på en skole. Også selvom de kun bruges få timer.

Det tekniske servicearbejde er meget varieret, men det kan til tider også være meget tidskrævende og hårdt, hvis det skal gøres manuelt.

CE-godkendte mærker

  • Undersøg markedet og køb kun CE-mærkede hjælpemidler.
  • Læs og følg brugsanvisningen, som skal være på dansk.
  • Følg også anvisninger om sikkerhed og sundhed.

BAU transport og engros har lavet et katalog over mange nyttige hjælpemidler. Her er en beskrivelse af de overvejelser, man skal gøre, inden indkøb. Der er også en oversigt over forhandlere til flere af de hjælpemidler, der er nævnt i denne vejledning.

OBS! Instruktion er vigtig

Ansatte skal instrueres i, hvordan man bruger hjælpemidlet sikkert og sundhedsmæssigt forsvarligt.

Idé til mindre manuelt arbejde

Ofte kan det betale sig at købe løftehjælpemidler samtidig med, at man køber inventar og lignende, fordi der er designet nogle hjælpemidler specielt til det konkrete formål – for eksempel bander, mål, borde og stole.

Læs mere om tekniske hjælpemidler


Senest revideret den 17. august 2020