Del: - -

MAL koder

Lak, maling, lim, rensevæsker, fugemasser og lignende produkter er udstyret med en MAL-kode. Den kan enten findes tydeligt på emballagen eller også er den blevet meddelt på anden måde skriftligt til modtager af produktet. Der skal normalt anvendes et produkt med lavest muligt kodenummer i brugsklar stand.

Tallet før stregen angiver de sikkerhedsforanstaltninger, der skal træffes mod indånding af dampe fra produktet. Jo højere tal, jo større behov for ventilation og brug af personlige værnemidler.

Tallet efter stregen angiver de sikkerhedsforanstaltninger, der skal træffes mod kontakt med produktet på hud, i øjne og i luftvejene samt mod indtagelse. Jo højre tal, jo større behov for sikkerhedsforanstaltninger.

Link til skema over sikkerhedsforanstaltninger

Ved arbejde med produkterne skal der mindst træffes de sikkerhedsforanstaltninger, der er angivet i bilagene til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 302 om arbejde med kodenummererede produkter.
Dette gælder også klargøring og afslutning i forbindelse med arbejdet.

bilag 2 til bekendtgørelsen er der et skema over hvilke sikkerhedsforanstaltninger, man skal følge ved forskellige typer bygningsarbejde.

Sikkerhedsforanstaltningerne afhænger af, om arbejdet foregår udendørs eller inde, på stor eller lille flade og med sprøjte, pensel eller rulle.

VOC handler om afgasning

Se også efter VOC/l, som angiver hvor mange gram organiske forbindelser, der afgasser til rummet, efter det er malet på. Vælg en maling med så lille VOC/l som mulig. Læs mere om afgasning på Indeklimaportalen.dk.


Senest revideret den 23. april 2020