Del: - -

Højere anmeldelsesprocent

Flere danske og udenlandske studier har vist en høj grad af underrapportering, og har dermed gjort det klart, at vores viden om problemets omfang, de vigtigste risikogrupper og årsager ikke er god nok.

For at få flere til at registrere uheld er det vigtigt at sætte ind med oplysning om, at man bør melde uheldene, at anmeldelserne bliver brugt til noget vigtigt og hvordan man anmelder dem. Desuden er det vigtigt, at gøre det så let som muligt at anmelde et uheld.

Store udsving i rapportering

Danske studier har fundet en rapportering af stikuheld svingende fra 2 % til 59 % [19, 29, 32, 35, 43] 

  • 2 % af uheld under operationer
  • 3 % blandt læger generelt
  • 26 % af uheld blandt bioanalytikere
  • 42 % blandt sygeplejersker
  • 59 % blandt medicinstuderende.

I en undersøgelse fra 2014 på Odense universitetshospital havde 50 % af personer med uheld ikke anmeldt uheldet til arbejdsmiljøenheden. Samtidig havde 41 % af de der anmeldte et uheld til arbejdsmiljøenheden ikke været til blodprøvetagning. Ved en særlig capture-recapture analyse blev det estimeret at 20,5 % af uheld med blodeksposition ikke blev registreret nogen steder [43]

I en undersøgelse blandt danske hospitalsansatte læger var de hyppigste årsager til underrapportering, at man fandt det unødvendigt eller for tidskrævende. En stor del vidste desuden ikke, at det burde anmeldes eller glemte det. [32]

I det følgende er beskrevet nogle veje, man kan gå for at bekæmpe underrapporteringen:

Oplysning og normsætning

Som den danske undersøgelse viser, vil mange slet ikke være opmærksomme på, at de skal anmelde et uheld. En vej til flere anmeldelser er derfor en generel oplysningskampagne om, at man skal anmelde. Lokalt på den enkelte arbejdsplads kan ledelsen f.eks. melde klart ud, at den ønsker alle uheld anmeldt.

Synlige resultater

For at vise, at registreringen bliver brugt til noget fornuftigt, og ikke bare er en bureaukratisk procedure, kan man jævnlig offentliggøre uheldsstatistikker og uheldsbeskrivelser. Det sætter fokus på problemet og demonstrerer samtidig, at anmeldelserne bruges i praksis, hvilket kan motivere til at anmelde. Man kan samtidig lave en aktiv forebyggelsesindsats ved fx ved ændringer i procedurer og eller produkter, og dermed vise at antal af uheld mindskes.

Lettere procedure

Det er vigtigt at anmeldelsesskemaet er nemt og overskueligt at udfylde. Skemaerne bør være let tilgængelige, gerne på intranettet.  Hvis det er muligt, kan en kopi af anmeldelsesskemaet gøre det ud for en del af skadejournalen.

Indsats overfor særlige grupper

Læger synes at være en gruppe som i særlig høj grad undlader at rapportere uheld. Det kan derfor være en idé at gøre en ekstra indsats for at oplyse dem.


Senest revideret den 24. april 2020