Del: - -

Regler og ansvar for sikkerheden ved festlige lejligheder

Arbejdsgiveren har næsten altid ansvaret for sikkerheden, når der holdes fest på arbejdsgiverens regning, men ellers… Læs mere om reglerne her.

Af journalist Lone Bolther Rubin

Man kan ikke sige, at det er en arbejdsgivers ansvar at sikre sig, at der ikke bliver spildt øl på et dansegulv til firmajulefrokosten. Det er i hvert fald ikke noget, der kan udløse et påbud fra Arbejdstilsynet.

Tilsynet vil heller ikke stille arbejdsgivere ansvarlige for deres medarbejderes indtag af alkohol, selvom beruselse er en medvirkende årsag til eventuelle ulykker.

Men skulle en beruset medarbejder glide i øllet og komme alvorligt til skade, er vedkommende alligevel dækket af arbejdsgiverens lovpligtige arbejdsskadeforsikring. Hvis altså arbejdsgiveren har betalt for festen og i øvrigt har et ønske om at medarbejderne deltager.

Læs også: 9 gode råd til at undgå ulykker til festen

Hvornår gælder arbejdsmiljøloven så?

Arbejdsmiljøloven gælder, når arbejdsgiveren er vært for en fest og forventer, at medarbejderne deltager. Dog kun i den del af festen, som er "officiel".

Det betyder bl.a., at inventar og bygninger skal kunne holde til den pågældende aktivitet. Hvis gæsterne læner sig op ad et defekt rækværk, som giver efter, kan det således udløse et påbud fra Arbejdstilsynet. Ligeledes hvis en scene eller lignende er bygget forkert og braser sammen.

Hvornår dækker arbejdsskadeforsikringen til fester?

Arbejdsskadeforsikringen kan udbetale erstatning for fest-relaterede ulykker, når arbejdsgiveren har arrangeret og betalt for festen og har opfordret medarbejderne til at deltage. Det samme gælder ved deltagelse i kurser, f.eks. teambuilding.

Ulykken skal dog være sket som en følge af en naturlig aktivitet under den ”officielle” del af festen/kurset. Det er tilstrækkeligt, at formålet er at styrke samarbejdet.

Det er ligegyldigt, om medarbejderne har drukket alkohol eller kaster sig ud i givne udfordringer.

Kun ved særlig grad af kådhed bortfalder forsikringsdækningen – for eksempel, hvis medarbejderne på eget initiativ begynder at gå på line på balkonens rækværk.

Det er uden betydning, om arrangementet foregår på arbejdspladsen eller i et eksternt festlokale.

Reglerne er defineret i Lov om arbejdsskadesikring (arbejdsskadeloven) 

Du kan også læse mere om personalefester på Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings hjemmeside.

Hvornår fester medarbejderne på eget ansvar?

Hvis personalet selv har arrangeret en fest på arbejdspladsen eller et andet sted, så dækker arbejdsskadeforsikringen ikke.

Der er heller ingen dækning, når den arbejdsgiverbetalte fest officielt er slut, men deltagerne fester videre. Heller ikke hvis det foregår på arbejdspladsen.

Det er også medarbejderens eget ansvar, hvis man har lavet noget, der ikke har med festen at gøre. For eksempel soppet i et springvand.

Sker der en ulykke, som arbejdsskadeforsikringen ikke dækker, kan arbejdsgiveren alligevel blive holdt ansvarlig. For eksempel hvis de fysiske rammer ikke er i ordentlig stand. Det kan være et trappetrin, der er i stykker på grund af dårlig vedligeholdelse. I så fald sker det efter erstatningsansvarsloven.

Desuden er det muligt, at man kan få erstatning fra sin egen ulykkesforsikring.


Senest revideret den 29. november 2023