Del: - -

Pas godt på de frivillige

Der kommer flere og flere frivillige hænder i social- og sundhedssektoren. De er også omfattet af arbejdsmiljøloven, når de udfører arbejde, der ligner medarbejdernes

Af journalist Lone Bolther Rubin
Frivillige, der udfører socialt arbejde er omfattet af den Arbejdspladsvurdering og -organisation, som arbejdspladsen i forvejen har for de fastansatte. Se hvad Arbejdstilsynet skriver om frivilligt arbejde

Der er stadig usikkerhed om, hvor grænsen går mellem det ansvarspligtige "socialt arbejde" og det ikke ansvarspådragende "sociale aktiviteter". Læs mere på Frivillighed.dk

Randers opfordrer til forsikring

Randers Kommune har 400 frivillige. De kører f.eks. i rickshaws med de ældre, tager med på udflugter, dyrker motion og henter bøger på biblioteket.

Line Fiil Andersen er frivilligkoordinator på ældreområdet og står blandt andet for at rekruttere frivillige og klæde dem på til stort og småt.

- De yder en kæmpe indsats og står i mange forskellige situationer. De laver mest frivillige aktiviteter, hvor de som udgangspunkt selv skal sørge for at være forsikret. Det snakker vi altid med dem om ved den indledende samtale, fortæller Line Fiil Andersen.

- Det er en vurderingssag, om det er arbejde eller social aktivitet, men vi har heldigvis ikke haft nogen ulykker i Randers Kommune, fortæller Line Fiil Andersen.

Kommer de frivillige f.eks. via Ældre Sagen, er de dækket af en kollektiv forsikring. Når de kører rickshaws, er de dækket af kommunens medlemskab i foreningen Cykling uden alder. Foreningens forsikring dækker de frivillige, hvis de kommer ud for en ulykke under aktiviteten.

Tilbyder kursus i håndtering af kørestole

Noget nyt er, at de frivillige bliver tilbudt et kursus i håndtering af kørestole og lignende. Tidligere har der også været kurser i at omgås med demente.

- Vi gør det sammen med Hjælpemiddelhuset Kronjylland, og det handler f.eks. om, hvordan man får en kørestol over en kantsten. Både til borgerens bedste og deres egen, fortæller hun.


Senest revideret den 1. marts 2022