Del: - -

Hvem skal rydde sne?

- og hvad nu, hvis det ikke sker?

Det er arbejdsgivers ansvar, at arbejdet kan udføres sikkerhedsmæssigt forsvarligt – også når arbejdet foregår på andre menneskers matrikler. Også når vejret driller, og det bliver glat.

Når man vil undgå skader på grund af glatføre, så kommer glatførebekæmpelse før brug af personligt sikkerhedsudstyr ifølge Arbejdstilsynet. Men hvem skal egentlig bekæmpe det glatte føre?

Vejens ejer skal rydde sne og bekæmpe glatføre

Veje skal holdes fri for sne af vejens ejer – også i sommerhusområder. Det er typisk enten en kommune eller et privat vejlaug. Uanset hvad, er kommunen tilsynsmyndighed, så klager skal altid rettes til kommunen.

Grundejere skal rydde fortove, indkørsler og gangarealer, og de kan ikke fritages for ansvar. De kommer til at betale erstatning, hvis nogen kommer til skade, hvis der ikke er ryddet sne.

Plejekrævende borgere er sjældent selv i stand til at rydde sne, men reglerne gælder også for dem. De skal som alle andre forebygge glatføre i tidsrummet 7-22. I lejeboliger er der som regel en fælles ordning.

Sne betyder ikke, at besøg kan aflyses

Det betyder dog ikke, at I kan aflyse et besøg hos en borger, hvis adgangsvejen er glat eller fuld af sne. Arbejdsmiljøloven er sidestillet med Serviceloven. I praksis betyder det, at arbejdsgiveren skal finde en anden måde at sikre arbejdet på, så borgeren kan få det besøg, han eller hun har krav på.

Det kan for eksempel være ved at udsætte besøget efter aftale med borgeren eller ved at gruse foran sig, bruge pigsko eller lignende.

Medarbejdere bør rådføre sig med arbejdsgiveren om, hvilke retningslinjer der skal gælde. Læs også gode råd om at forebygge ulykker i glatføre.

Læs også hvad Arbejdstilsynet skriver om glatføre.


Senest revideret den 23. april 2020