Del: - -

Gode råd til at undgå faldulykker

Arbejdstilsynet har på baggrund af en analyse af faldulykker defineret fire gode råd til arbejdsgivere og fire gode råd til ansatte.

Se dig for på trappen og andre gode råd til, hvad du og dine kolleger kan gøre, så færre falder på jobbet

Til arbejdsgiveren:

 • Vedligehold gulve, trapper og udendørs arealer og sørg for god belysning.
 • Undgå at de ansatte skal bære ting, anskaf fx rulleborde, sækkevogn mv.
 • Lav et beredskab ift. vinterglatføre.
 • Aftal med de ansatte, hvad du vil have dem til at gøre for at undgå snubleulykker.

Til de ansatte:

 • Brug fx rulleborde, sækkevogn mv. - undgå at bære ting.
 • Hold gulve, hvor der færdes og arbejdes, fri for genstande.
 • Tør straks op, hvis du spilder væsker, fødevarer mv. på gulvet.
 • Løb ikke på arbejdspladsen – især ikke på trapper.

Flere gode råd

BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration, supplerer på baggrund af interviews med arbejdsmiljøkonsulenter med følgende gode råd:

Generelle råd

 • Fjern risikofaktorer som spildt væske og rod med det samme, hvis du kan, før kollegaen falder i det. Også selvom det ikke er dig, der har spildt eller rodet.
 • Træk ikke ledninger hen over gangarealer.
 • Tag dig god tid. Hast ikke, når du færdes steder, hvor mennesker agerer, hvor der er niveauforskelle, og hvor der står mange ting.

Særligt om fodtøj

 • Gå i skridsikre sko, der slutter tæt om foden. 
 • Klip-klappere, høje hæle eller sko uden hælekappe er uegnet som arbejdsfodtøj, fordi du let snubler eller glider i dem.
 • Gode sko beskytter desuden fødderne mod ting, man taber eller støder ind i.

Særligt på trapper

 • Hav en hånd fri til at holde ved gelænderet.
 • Hold øjnene på trappen - ikke på mobilen eller lignende.
 • Undgå at bære så meget, at du ikke kan se trappen.
 • Undgå at bære på stabler eller andet, der kan glide ud af hånden.

Særligt ved rengøring

 • Brug velegnet fodtøj, der kan stå fast på det glatte gulv. Overenskomsten giver dig ret til tilskud.
 • Følg rengøringsanvisningerne - dvs. brug mindre vand på gulvet, når I mopper.
 • Vær ikke fortravlet - en hurtig vending på et glat gulv kan gøre udslaget.
 • Benyt advarselstrekant på nyvaskede gulve, så andre ikke glider på det.

Særligt i køkkener

 • Her er øget risiko for glatte og våde gulve, så skridsikre måtter eller fodtøj er en god idé.

Sig det til din kollega

Det kan være svært at sætte sig selv i en bedrevidende rolle og "rette" på en kollega. Men er det mere kollegialt at lade være for så at se vedkommende falde og slå sig?

Vi har spurgt arbejdsmiljøkonsulent Henning Nellebjerg Rasmussen fra Regionshospitalet Horsens, hvordan man kan blande sig på en god måde. Han svarer med et eksempel:

Jeg mødte en sygeplejerske, der havde en bærepose i den ene hånd og en mappe under den anden arm. Hun gik i clip-clapper på vej ned ad trappen. Jeg sagde, at jeg syntes, hun så smart ud, men pointerede, at hun jo ikke kunne tage fat i gelænderet, hvis hun fik overbalance. Hun kunne faktisk godt se det, da jeg sagde det.

De to fik desuden en snak om, hvilke problemer der kunne komme, hvis hun fik travlt eller i forbindelse med en forflytning, hvor hun skulle skubbe eller trække. Så kommer man let til at træde ud af sandalerne.

Brug humor

Henning Nellebjerg Rasmussen tilføjer, at det er en god idé at bruge humor. Man kan for eksempel finde en række korte, men sjove fald-videoer med den uheldige, men også snarrådige "Napo".

Arbejd videre med forebyggelse

BFA Velfærd og Offentlig administration har lavet branchevejledningen Forebyggelse og håndtering af arbejdsulykker, hvor arbejdsmiljøorganisationen kan hente inspiration til arbejdet.

Læs også de to At-vejledninger:

At-vejledning A.1.6 Faldrisiko på gulv
Vejledningen handler om årsager til fald på gulv, herunder skrid og snublen, samt om, hvordan man kan forebygge risikoen for fald i samme niveau.

At-vejledning F.0.6 - Forebyggelse af ulykkesrisici ved hjælp af orden og ryddelighed  
Vejledningen oplyser om, hvordan man kan skabe større sikkerhed gennem orden og ryddelighed. Vejledningen sætter endvidere fokus på en række risikoområder, hvor det er særligt vigtigt, at der er en god standard for orden og ryddelighed.


Senest revideret den 8. februar 2022