Enkle metoder: Forebyg fald på plejecentre

Der er forskellige måder at arbejde med at forebygge fald- og snubleulykker. Her kan I se eksempler på, hvordan man systematisk kan arbejde med forebyggelsen.

Ved at inddrage alle i arbejdet med at forebygge faldulykker, får I flere idéer til løsninger og får samtidig skabt opmærksomhed på, at fald ikke er ‘hændelige uheld’, men kan forebygges. I kan fx tage forebyggelse af faldulykker op på et personalemøde med udgangspunkt i risikofaktorer, som kollegerne har været med til at påpege eller som I i arbejdsmiljøgruppen har fundet.

Fakta om materialet

Type: Idékatalog

Arbejdspladstype: Ældreplejen

Emne: Forebyggelse

Sidetal: 1

Udgiver: BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration

Udgivelsesår: 2017

Forfatter: 2017

Ansvarlig: Rasmus Monnerup Jensen